Παράταση ολοκλήρωσης έργου για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Οιχαλία

Παράταση ολοκλήρωσης έργου για  αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην Οιχαλία

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού  300.000 ευρώ, εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Το έργο εκτελείται με έκπτωση 42,77% και ανάδοχος είναι η εταιρεία «Αφοί Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε.».

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν καθαρισμοί ρεμάτων και κατασκευή συρματοκιβωτίων σε ρέματα της πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Οιχαλίας για να αντιμετωπισθούν προβλήματα πλημμυρών ύστερα από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης του ρέματος «Κωνσταντινέικου» (από τη γέφυρα Πολίχνης προς Αγριλόβουνο), καθαρισμοί και εκβαθύνσεις ρεμάτων και τεχνικών στη Κάτω Μέλπεια, καθαρισμοί και εκβαθύνσεις με την κατασκευή επιχώματος στο ποταμό «Βία» στο Διαβολίτσι, ενώ βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης η διευθέτηση του χειμάρρου «Χάραδρου» πάνω από το 1ο φράγμα στο Δεσύλλα, με κόστος εργασιών περίπου στο 70% της αρχικής σύμβασης.

Η καθυστέρηση του έργου οφείλεται σε διακοπή των εργασιών, καθώς δεν είχαν πληρωθεί λογαριασμοί που είχε υποβάλει το ανάδοχος. Γι’ αυτό εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης έως 31 Μαΐου 2024.