Πέφτουν κομμάτια

Πέφτουν κομμάτια

Όλο και πιο επικίνδυνο γίνεται το κτήριο στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Οιχαλίας.

Καθημερινά, όπως μας είπαν πολίτες, πέφτουν κομμάτια, μικρά και μεγαλύτερα, με κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα.
Β.Β.