Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο λευκός χείμαρρος των ψαθίνων καπέλλων κατέκλυσε τις βιτρίνες των πιλοπωλείων και των καταστημάτων νεωτερισμών. Ακόμη όμως δεν ξεχύθηκε στους δρόμους. Κάπου – κάπου δειλά και ντροπαλά επρόβαλον προ ημερών επί των κεφαλών βιαστικών συμπολιτών ψαθάκια. Άλλα χρόνια το ψαθάκι ενεφανίζετο πολύ ενωρίτερα.  Εφέτος η κακοκαιρία επεβράδυνε την άνθησή του όπως την άνθηση των δένδρων.

BΛΕΠΟΥΜΕ τα ψαθάκια πίσω από το τζάμι της βιτρίνας ποικίλα εις σχήμα και ποιότητα στοιβαγμένα σε πύργους ή αραδιασμένα επάνω σε μικρούς πασσάλους, σαν λουλούδια επάνω στους μίσχους των. Πράγματι φρέσκα και δροσερά καθώς είναι, κάμουν την εντύπωσιν ακριβών λουλουδιών φυλαγμένων με επιμέλειαν. 

ΑΠΟ εκεί μέσα θα χυθούν αύριο στους δρόμους της πόλεώς μας μαζί με τ’ ανοιξιάτικα άνθη για να σκορπίσουν τους πρώτους ανοιχτούς τόνους μέσα στη μονότονη σκουράδα των ενδυμασιών.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ μεταβάντες την νύκτα εις το εν τη θέσει Βδελόλιμνες συκοπερίβολον του Δημ. Κολλάτου, κατοίκου Άμμου, απέκοψαν δια πριονίου πρόρριζα 37 ελαιόδενδρα προξενήσαντες ούτω ζημίαν δραχμών 20.000 εις βάρος του ανωτέρω. Εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως του σταθμάρχου Άριος απεδείχθη ένοχος ο ποιμήν Π. Τομαράς.