Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο εγγειοβελτιωτικά έργα στη Μεσσηνία

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο  εγγειοβελτιωτικά έργα στη Μεσσηνία

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο εγγειοβελτιωτικά έργα στη Μεσσηνία, όπως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία έργων ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος.

Το πρώτο είναι η «Συντήρηση – αναβάθμιση γεωτρήσεων και αρδευτικών δικτύων ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, όπου προβλέπονται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού γεωτρήσεων, όπως στις Κοινότητες Ασπροπουλιάς, Αγριλόβουνου και Διαβολιτσίου, στη θέση «Λακόπετρα». Πέραν του εξοπλισμού των γεωτρήσεων και των συντηρήσεων στα υπάρχοντα δίκτυα άρδευσης προβλέπεται να κατασκευαστούν και νέα δίκτυα, ως επέκταση των υπαρχόντων, με στόχο την εξυπηρέτηση των καλλιεργητών και την ενίσχυση της παραγωγής.

Το δεύτερο έργο είναι η «Αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών του ΓΟΕΒ, με παρεμβάσεις κυρίως στον Μπουρνιά και στον Άγιο Φλώρο. Ειδικότερα στο αντλιοστάσιο Μπουρνιά θα κατασκευαστεί οικίσκος για την προστασία της γεννήτριας, ενώ θα ανακαινιστεί και το παρακείμενο κτήριο. Αντίστοιχες εργασίες χρωματισμών, εξοπλισμού κ.λπ. θα πραγματοποιηθούν στις κτηριακές υποδομές του αντλιοστασίου Αγίου Φλώρου.

Φώτο αρχείου