Συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας με 15 θέματα

Συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας  με 15 θέματα

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται στην 11η τακτική συνεδρίασή του για την Τρίτη, στις 8.00 το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής:

1. Έγκριση  Κανονισμού Άρδευσης Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας (Σχ.40/2024 ΑΔΕ)

2. Διαγραφή προσαυξήσεων (Υπόθεση Ανάργυρου Αθηνά του Αντωνίου)

3. Έγκριση: Επέκτασης-Δαπάνης για έξι στύλους με αντίστοιχα φωτιστικά στην Κοινότητα Καρυών, πλησίον οικίας Καρατζά Ανθής

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τριφυλίας  στη Γενική Συνέλευση στον «Μοριάς, Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

5. Έγκριση  χορήγησης 1ης Παράτασης  της προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Αστική αναβάθμιση  περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας-Υποέργο 1 της πράξης: Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας ΑΜ 51/2020»

6. Παράταση μίσθωσης κτηρίου για χρήση του ΚΕΠ Φιλιατρών

7. Ανακοίνωση εγγραφών-επανεγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2024-2025

8. Έγκριση δαπάνης 500 ευρώ για το Messhnia Forum

9. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2024, ως δεκτικών έκδοσης χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής»

10. Έγκριση της αριθ. 6/2024 ΑΔΣ Συνδέσμου Ύδρευσης Καπεταν Τέλος Άγρας

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 12. Χορήγηση της 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Τριφυλίας

14. Έγκριση: Επέκτασης-Δαπάνης για την επέκταση με ένα στύλο της ΔΕΗ και αντίστοιχο φωτιστικό σώμα έξωθεν της οικίας Αντωνόπουλου Βασίλη στη ΔΚ Γαργαλιάνων

15. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

Η.Γ.