Συνεχίζεται και φέτος η ανασκαφική έρευνα στο Κάστρο της Καλαμάτας

Συνεχίζεται και φέτος η ανασκαφική  έρευνα στο Κάστρο της Καλαμάτας

Άδεια για ένα επιπλέον έτος χορηγήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για συνέχιση και το 2024 του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Αρχαιολογική Έρευνα Κάστρου Καλαμάτας», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα είναι τριετές και ξεκίνησε το 2021, όμως εκείνη τη χρονιά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19.

Στον εσωτερικό περίβολο
Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό τη διεύθυνση της δρος Ιωάννας Σπηλιοπούλου, αναπληρώτριας καθηγήτριας Ιστορίας και Διαχείρισης του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και της δρος Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά, προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Για το 2024 περιλαμβάνει την περαιτέρω διερεύνηση των ανασκαφικών τομών που έχουν διανοιχθεί εντός του εσωτερικού περιβόλου του Κάστρου της Καλαμάτας.

Τα προηγούμενα χρόνια το ερευνητικό πρόγραμμα περιλάμβανε επιφανειακή επισκόπηση και τοπογράφηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβόλου της ακρόπολης, διάνοιξη δύο ανασκαφικών τομών, μίας εντός του εσωτερικού περιβόλου κοντά στον ακρόπυργο και ακόμα μίας εντός του ευρύτερου περιβόλου, σε σημείο όπου σώζονται επιφανειακά κατάλοιπα κτίσματος, αεροφωτογράφιση με drone, όπως και σχεδιασμό βάσης δεδομένων και ιστοσελίδας.

Με όρους
Για το 2024 η άδεια χορηγήθηκε με όρους από το υπουργείο, κάποιοι εκ των οποίων είναι οι εξής:

-Οι εργασίες να διεξαχθούν έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση της ΕΦΑ Μεσσηνίας ως προς την ακριβή ημερομηνία έναρξης, και να μην υπερβαίνουν τις οχτώ εβδομάδες

-Πριν από την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κατάλογος των ονομάτων των συμμετασχόντων φοιτητών στην έρευνα, καθώς και τα ονόματα και οι ειδικότητες τυχόν ανεξάρτητων ερευνητών

-Τα ευρήματα θα μεταφέρονται με ευθύνη των υπευθύνων του προγράμματος στους αποθηκευτικούς χώρους, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί, έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ως προς τις διαδικασίες καταγραφής, μελέτης, συντήρησης και τακτοποίησής τους.

-Ενδεχόμενες στερεωτικές επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ και την ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Β.Β.