34 προσλήψεις ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών στο δήμο Τριφυλίας

34 προσλήψεις ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών στο δήμο Τριφυλίας

Να συνεχίσει ο Δήμος Τριφυλίας να συμμετέχει στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, για 34 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή.

Οι θέσεις που κρίνονται απαραίτητες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να καλυφθούν μέσα στο έτος 2024, σύμφωνα με την 121/2024 Α.Δ.Ε. με ΑΔΑ: Ε08ΑΩΗΕ-ΓΛΨ, έχουν ως εξής:

Για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, συνολικά 17 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων: ΥΕ Γενικών καθηκόντων καθαριότητας 10 θέσεις, ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (για απορριμματοφόρα – φορτηγά του Δήμου) 4 θέσεις, ΥΕ Βοηθών Πρασίνου – Κηπουρών 2 θέσεις, ΔΕ Διοικητικού (με πιστοποιημένη γνώση Η/Υ) 1 θέση. Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, συνολικά 9 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων: ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 5 θέσεις, ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 3 θέσεις, ΔΕ Διοικητικού (με πιστοποιημένη γνώση Η/Υ) 1 θέση.

Για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικά 3 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων: ΥΕ Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων 2 θέσεις, ΔΕ Διοικητικού (με πιστοποιημένη γνώση Η/Υ) 1 θέση. Για το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις Η/Υ.

Για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνολικά 4 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων: ΔΕ Βοηθός κουζίνας (για το ΚΑΠΗ) 1 θέση, ΥΕ Οικιακή βοηθός (για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι) 1 θέση, ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2 θέσεις.

Η.Γ.