Αδικημένη η Περ. Πελοποννήσου: Αίτημα από το ΓΕΩΤΕΕ για αύξηση του προϋπολογισμού στα σχέδια βελτίωσης

Αδικημένη η Περ. Πελοποννήσου: Αίτημα από το ΓΕΩΤΕΕ για αύξηση του προϋπολογισμού στα σχέδια βελτίωσης

Την αύξηση του προϋπολογισμού για τα σχέδια βελτίωσης στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου ζητά από το ΥπΑΑΤ το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ, τονίζοντας ότι οι δύο αυτές Περιφέρειες είναι αδικημένες τόσο στην αύξηση του προϋπολογισμού όσο και στην αντίστοιχη απορρόφηση επί των αιτήσεων.

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η αύξηση των πιστώσεων του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.1, Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης).

Μικρή αύξηση

Το Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου του ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους, για αυτό σε όλες τις προκηρύξεις, όπως και στην παρούσα, παρατηρείται μεγάλη ζήτηση: «Όπως εύλογα, όμως, προκύπτει από τον πίνακα κατανομής των αυξημένων πιστώσεων στις Περιφέρειες της χώρας, οι δύο Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου) που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ είναι αδικημένες τόσο στην αύξηση του προϋπολογισμού (57% και 43% αντίστοιχα) όσο και στην αντίστοιχη απορρόφηση επί των αιτήσεων (67%). Ενδεικτικά, η αύξηση για άλλες Περιφέρειες της χώρας ήταν 104% για την Κρήτη, 91% για την Ήπειρο και 94% για τη Στερεά Ελλάδα, που σημαίνει απορρόφηση επί των αιτήσεων 82,75%, 79.01% και 71,95% αντίστοιχα για τις προαναφερόμενες Περιφέρειες.

Επειδή και στις δύο Περιφέρειες ο πρωτογενής τομέας κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία τους, τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό ωφελούμενων και έτσι πολλοί συνάδελφοι-μελετητές νοιώθουν αδικημένοι έναντι των συναδέλφων τους σε άλλες Περιφέρειες».

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν «αύξηση του προϋπολογισμού του παρόντος μέτρου στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, έτσι ώστε οι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα και στις δύο Περιφέρειες να μην υφίστανται διαφορετική αντιμετώπιση έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους».