«Άνοιξε πόρτα» το ΣτΕ για να ξεκινήσει η παράκαμψη της Γιάλοβας

«Άνοιξε πόρτα» το ΣτΕ για να  ξεκινήσει η παράκαμψη της Γιάλοβας

Ολοκληρώθηκε η εξέταση των προσφυγών

Ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η εξέταση των προσφυγών που είχαν υποβληθεί για τις σχεδιαζόμενες απαλλοτριώσεις στο έργο παράκαμψης της Γιάλοβας. Με το τελευταίο… επεισόδιο στο σήριαλ των διαδικασιών, άνοιξε και ο δρόμος υλοποίησης.

Το έργο έχει προσωρινό ανάδοχο (ΙΝΤΡΑΚΑΤ) και άμεσα, μετά και αυτή την εξέλιξη, προγραμματίζεται η κήρυξη οριστικού αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Έχει, δε, αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με 40,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο περιλαμβάνει τον ΦΠΑ. Από αυτά, τα 37,35 εκατ. ευρώ είναι για το έργο και τα υπόλοιπα 3,15 εκατ. ευρώ η προαίρεση (δηλαδή ενδεχομένως πρόσθετου έργου), για την κατασκευή ενός ισόπεδου κόμβου, παράπλευρου δικτύου και διευθέτηση χειμάρρων Ξερολάγκαδου, Γιανούζαγα και Ξεριά.

Το έργο προ καιρού έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του υπουργείου, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο χαρακτηρίστηκε ως “εθνικού επιπέδου”. Παράλληλα, με άλλη απόφαση κηρύχθηκαν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του.

Η διάρκεια των εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον αυτό γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, τότε τέλος του 2025, αρχές του 2026 το έργο θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί.

Η αξία του έργου

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην αναβάθμιση του εν λόγω τμήματος του άξονα Κυπαρισσία-Φιλιατρά-Πύλος μέσω βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και του πλάτους της οδού, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση στους χρήστες και συνεισφέροντας στη μείωση των ατυχημάτων.

Επιπρόσθετα, δεδομένου του ότι σήμερα ο υφιστάμενος άξονας διέρχεται τον οικισμό της Γιάλοβας, η κατασκευή του υπόψη έργου συμβάλλει στην άρση των επιπτώσεων που αυτό έχει τόσο στους χρήστες της οδού όσο στους κατοίκους.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο παρουσιάζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη, καθώς δραστηριοποιούνται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις.

Τι θα κατασκευαστεί

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του τμήματος Ρωμανός-Σύνδεση Γιάλοβας με την εθνική Οδό (Ε.Ο.) Καλαμάτα-Πύλος, σε συνολικό μήκος 7,7 χιλιομέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει:

α) βελτίωση της υφιστάμενης 9ης Ε.Ο. από τον Ρωμανό έως την περιοχή των Γιαννουλαίικων, συνολικού μήκους 3,5 χλμ. και β) κατασκευή νέου οδικού άξονα ανατολικά του οικισμού της Γιάλοβας, ο οποίος καταλήγει στην ανακατασκευασμένη σύνδεση με την Ε.Ο. Καλαμάτας-Πύλου.

Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρα, ενιαίο οδόστρωμα, και τα συνοδά έργα (5 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, 2 cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών-οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.).

Στο έργο περιλαμβάνεται προαίρεση για τις εξής επιπλέον εργασίες:

-Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη ΧΘ 1,10

-Παράπλευρο οδικό δίκτυο και κάθετοι οδοί ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ6α, ΚΟ-AD, ΚΟ9.

Στο τμήμα από τον κόμβο Γιάλοβας έως τη Μεθώνη, μήκους περίπου 15 χλμ., εξαιρούμενης της παράκαμψης Πύλου, μήκους 4,5 χλμ., προβλέπεται η βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού άξονα μέσα από το έργο-ΣΔΙΤ Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη, που βρίσκεται το τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.