Εκδηλώσεις εκπαίδευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανθεκτικότητα στις δασικές πυρκαγιές

Εκδηλώσεις εκπαίδευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανθεκτικότητα στις δασικές πυρκαγιές

Με σύνθημα «Στο μέλλον καλύτερα και χωρίς αποκλεισμούς» συνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραμμα «Διάλογος και Δράση απέναντι στις Πυρκαγιές» σε τέσσερις Κοινότητες της Μεσσηνίας. Στόχος η ενδυνάμωση και ανθεκτικότητα των Κοινοτήτων στις δασικές πυρκαγιές.

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν τέσσερις εκδηλώσεις με τη συνεργασία των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και των προέδρων των χωριών και «σας περιμένουμε όλους για να συμμετάσχετε ενεργά και να συμβάλετε στην ασφάλεια και ανθεκτικότητα των κοινοτήτων μας» όπως σημειώνεται σχετικά.

Οι εκδηλώσεις σε Αρχαία Μεσσήνη & Μαγγανιακό πραγματοποιήθηκαν χθες Σάββατο, στις 2.00 μετά το μεσημέρι, στο σχολείο της Αρχαίας Μεσσήνης και σήμερα Κυριακή, 19 Μαΐου, στις 4.00 το απόγευμα, στην 📍 κεντρική πλατεία του Μαγγανιακού.

Οι εν λόγω Κοινότητες έχουν πραγματοποιήσει αυτο-αξιολόγηση και σχεδιασμό, εντοπίζοντας τα δυνατά και τρωτά σημεία τους, και συνέταξαν έναν κατάλογο επιθυμητών δράσεων και μέτρων.

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

•Εκπαίδευση από την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας: Πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στο σπίτι, στον κήπο και στο χωράφι

•Εκκίνηση Διαδικασίας Διαβούλευσης: Συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για το σχέδιο μείωσης του κινδύνου καταστροφών με βάση την κοινότητα (CBDRR).

Όσο για τις εκδηλώσεις σε Κορομηλιά & Τρίκορφο, πραγματοποιήθηκαν χθες Σάββατο, στις 7.00 το απόγευμα, στο σχολείο της Κορομηλιάς και σήμερα Κυριακή, στις 6.30 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία του Τρίκορφου.

Στις Κοινότητες αυτές έχουν καταγραφεί και αναλυθεί οι εμπειρίες των ανθρώπων και οι πεποιθήσεις τους για τις δασικές πυρκαγιές, έχουν συγκεντρωθεί κρίσιμες πληροφορίες και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

•Εκπαίδευση από την Κουκουβά – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας: Διαχείριση κινδύνου σε δασικές πυρκαγιές – πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση

•Συμμετοχικός σχεδιασμός: Ανάπτυξη σχεδίου μείωσης του κινδύνου καταστροφών με βάση την κοινότητα (CBDRR).

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα Accting (AdvanCing behavioural Change Through an INclusive Green deal) και υλοποιείται με τη συνεργασία των φορέων Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Νόστος Κοιν.Σ.Επ, Κουκουβά Κοιν.Σ.Επ. και Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις υπάρχουν στη διεύθυνση: https://dock-sse.org/project/empowering-local-communities, https://www.facebook.com/dialogueandaction, info@dock-sse.org.