Γραφείο για την ενδοοικογενειακή βία στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας

Γραφείο για την ενδοοικογενειακή  βία στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας

Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας συστήνεται με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στην εσωτερική διάρθρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, το εν λόγω γραφείο εντάσσεται στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Θα είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), υπό την καθοδήγηση, εποπτεία και παροχή οδηγιών των αντίστοιχων Γραφείων που λειτουργούν στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης του Επιτελείου των Διευθύνσεων Αστυνομίας και στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης στο Επιτελείο της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.