Καλαμάτα: Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Καλαμάτα: Ξεκίνησαν οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ξεκίνησε η διαδικασία για τις εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών εξελίσσεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kalamata.ikinder.gr και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου.

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Δήμου Καλαμάτας, (www.kalamata.gr) στο πεδίο: «Αιτήσεις Εγγραφών σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 2024-2025».

Στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (ηλεκτρονική υποβολή). Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογικού έτους 2023, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ή μισθωτήριο ή απόδειξη ΔΕΚΟ]. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης όρων εγγραφής.

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικού σημειώματος) έτους 2023 και των δύο γονέων. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι κ.λπ. αποδεικτικά εργασίας. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί με την 125/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις εγγραφές και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρείται απαραίτητο κατά περίπτωση, καθώς και τα υποδείγματα των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr).