Καλαμάτα: Ξεκινούν στις 10 Μαΐου οι εγγραφές σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Καλαμάτα: Ξεκινούν στις 10 Μαΐου οι εγγραφές σε  Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2024– 2025 ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι η 10η/52024 και η λήξη στις 14/6/2024.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Δήμου Καλαμάτας, (kalamata.gr) στο πεδίο Αιτήσεις Εγγραφών σε Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, και θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών – kalamata.ikinder.gr.

Ηλικίες
Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, και παιδικά τμήματα, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2024-2025 στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας θα είναι τα εξής:

α) για τα βρεφικά τμήματα από 6 μηνών έως 18 μηνών (βρέφη με έτος γέννησης από Μάρτιο 2023 έως 29/2/2024)

β) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως 2,5 ετών (παιδιά με έτος γέννησης από Μάρτιο 2022 έως 28/2/2023)

γ) για τα παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά με έτος γέννησης το 2021 μέχρι και 28/2/2022.

Για την εγγραφή κατά την περίοδο 2024-25 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν τα παιδιά την 1η/9/2024.

Δικαιολογητικά
Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή /ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω

γ) Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

Μη τυχόν προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών συνεπάγεται απόρριψη των αιτήσεων.

δ) Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι

ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος) φορολογικού έτους 2023 και των δύο γονέων (υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά).

Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής.

στ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για άνεργους γονείς

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2023, ή μισθωτήριο ή απόδειξη ΔΕΚΟ ή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)]

η) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

θ) Υπεύθυνη δήλωση ενημέρωσης όρων εγγραφής

ι) Υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος στις ΔΟΥ.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής γονέων και παιδιών στη χώρα μας, ή σχετική αίτηση ανανέωσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Τροφεία
Τροφεία καταβάλλουν όσοι δεν είναι δικαιούχοι voucher από την ΕΕΤΑΑ και έχουν ως εξής:

Για εισόδημα από 0 έως 10.000 ευρώ, δωρεάν και τα υπόλοιπα ως εξής:

10.001 – 20.000 ευρώ: 50 ευρώ

20.001 – 30.000 ευρώ: 70 ευρώ

30.001 – 40.000 ευρώ: 80 ευρώ

40.001 – 50.000 ευρώ: 90 ευρώ

50.001 – 60.000 ευρώ: 120 ευρώ

60.001 -70.000 ευρώ: 140 ευρώ

Μεγαλύτερο των 70.001 ευρώ: 150 ευρώ

Μειωμένα τροφεία καταβάλλουν:

-Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00–30.000 ευρώ, μείωση 50%, ήτοι 35 ευρώ για κάθε νήπιο

-Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001–40.000 ευρώ μείωση 30%, ήτοι 56 ευρώ για κάθε νήπιο

-Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ μείωση 50%, ήτοι 25 ευρώ για κάθε νήπιο

-Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001–30.000 ευρώ μείωση 30%, ήτοι 49 ευρώ για κάθε νήπιο.

-Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 –40.000 ευρώ μείωση 30%, ήτοι 56 ευρώ για κάθε νήπιο

-Γονείς που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά στους ΔΒΝΣ μείωση 50% για κάθε επόμενο παιδί.

Απαλλάσσονται των τροφείων εφόσον δεν είναι δικαιούχοι voucher:

-Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ

-Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση ΚΕΠΑ)

-Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς

-Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (με εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ)

-Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης

-Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.

Λειτουργία σταθμών
Η λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε μέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Οι σταθμοί δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Οι σταθμοί επίσης διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού εθνικού τοπικού γεγονότος.

Η λειτουργία των σταθμών αρχίζει από τις 7.00 π.μ. και λήγει στις 4.00 μ.μ.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Η επιτροπή επιλογής συντάσσει πίνακες επιλογής βάσει μορίων οι οποίοι αναρτώνται στο site του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τους οποίους και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Οι παραπάνω προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αναπροσαρμόζονται μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, οπότε και εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης.

Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ) υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση (εφόσον δικαιούνται) μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής του τέκνου τους χωρίς επιβάρυνση τροφείων.

Στο Δήμο Καλαμάτας κατά το σχολικό έτος 2024-25 θα φιλοξενηθούν βρέφη/νήπια στους παρακάτω βρεφονηπιακούς σταθμούς ως εξής:

-Στον Α’ Βρεφονηπιακό Σταθμό θα γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

-Στο Β’ Παιδικό Σταθμό θα γίνουν δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

-Στο Γ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

-Στο Δ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό θα γίνουν δεκτά βρέφη από 6 μηνών έως 18 μηνών (θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

-Στον Ε’ Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (θα λειτουργήσει 1 τμήμα βρεφών) και παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

-Στο Ζ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (θα λειτουργήσουν 2 τμήματα βρεφών) και παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

-Στον Η’ Παιδικό Σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.