«Κάνε κάτι. Αν πιάσει, κάνε περισσότερα. Αν όχι, κάνε κάτι άλλο»

«Κάνε κάτι. Αν πιάσει, κάνε περισσότερα. Αν όχι, κάνε κάτι άλλο»

Θεόδωρος Ρούζβελτ [1858 – 1919, Αμερικανός Πρόεδρος [1901 – 1909)]