Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφών για την Α’ Γυμνασίου

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Συνεχίζεται η διαδικασία  εγγραφών για την Α’ Γυμνασίου

Συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφών για την Α’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2024-25 στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου. Επισημαίνεται δε, ότι καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν για τη διαδικασία των εγγραφών από την ιστοσελίδα του σχολείου: https://lyk-mous-kalam.mes.sch.gr/