Νέες αναλύσεις σε νερά της Καλλιρρόης τα δείχνουν κατάλληλα

Νέες αναλύσεις σε νερά της  Καλλιρρόης τα δείχνουν κατάλληλα

Νέες αναλύσεις σε τρεχούμενα νερά στην περιοχή της Καλλιρρόης πραγματοποιήθηκαν από την Κοινότητα και σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε και τα αποτελέσματα που εστάλησαν, το νερό είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις.

Η όλη ενέργεια έρχεται ως συνέχεια αυτής που είχε προηγηθεί περίπου πριν από ένα μήνα από τον πρώην πρόεδρο της Κοινότητας, Χρήστο Καλογερόπουλο, ο οποίος σε δικαστήριο που αφορούσε στη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή είχε καταθέσει ανάλυση νερού από επιφανειακό ρέμα κοντά στο εργοστάσιο, ενώ είχε και αναλύσεις νερού από την πηγή του Αϊ – Γιάννη στο χωριό της Καλλιρρόης. Τα δύο δείγματα, σύμφωνα με το εργαστήριο, ήταν ακατάλληλα για πόση και οικιακή χρήση.

Νέες αναλύσεις
Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση της προέδρου της Κοινότητας Καλλιρρόης, Νικολέτας Κωσταρέλου, μετά τις νέες αναλύσεις το νερό που υδροδοτεί το χωριό βρέθηκε κατάλληλο τόσο για οικιακή χρήση όσο και για πόση.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση σημειώνει: «Με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και την υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων του χωριού, πραγματοποιήθηκε στις 12/5/2024, με πρωτοβουλία της προέδρου του χωριού κας Κωσταρέλου Νικολέτας, δειγματοληψία για τον έλεγχο της καταλληλότητας του νερού.

Η δειγματοληψία έγινε από πιστοποιημένο εργαστήριο, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Οιχαλίας, της προέδρου Δ.Κ. Καλλιρρόης Ν. Κωσταρέλου, του μέλους του συμβουλίου της Δ.Κ. κας Χ. Κυριακόπουλου και κατοίκων του χωριού.

Τα δείγματα πάρθηκαν από στοχευμένα σημεία του δικτύου υδροδότησης, ώστε να διαπιστωθεί συνολικά η καταλληλότητά του. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε το νερό της γεώτρησης που τροφοδοτεί το χωριό, πριν από τη διεργασία της χλωρίωσης, αλλά και νερό από κατοικία του χωριού. Επίσης, πάρθηκε δείγμα, παρόλο που δεν αποτελεί μέρος του δικτύου υδροδότησης, και από την πηγή του “Αι- Γιάννη”, που βρίσκεται μέσα στο χωριό.

Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, από όλα τα σημεία της δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένης και της πηγής του χωριού, έδειξαν ότι το νερό είναι κατάλληλο για πόσιμο και οικιακή χρήση, για όλους του παράγοντες που ελέγχθηκαν.

Οι σχετικές εκθέσεις δοκιμών είναι αναρτημένες δημόσια στην ομάδα Καλλιρρόη Μεσσηνίας Δήμου Οιχαλίας (Μπούγα) στο facebook».
Β.Β.