Ολοκληρώνεται η αξιοποίηση του κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Ολοκληρώνεται η αξιοποίηση του  κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Στο 80% η πρόοδος των εργασιών

Με πολύ καλούς ρυθμούς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, εξελίσσονται οι εργασίες που αφορούν στην αξιοποίηση του διώροφου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας. Το έργο, η πρόοδος του οποίου είναι ήδη ορατή, έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 80%.

Σχετική ενημέρωση έλαβε, σε αυτοψία του στο κτήριο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, από τον εργοταξιάρχη της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.».

Μέχρι σήμερα έχει επισκευασθεί η φέρουσα λιθοδομή του κτηρίου και έχει ενισχυθεί με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τσιμεντενέσεις, εσωτερικά και εξωτερικά, όσο και στους ενδιάμεσους φέροντες τοίχους.

Επιπλέον, έχει γίνει η αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου του α’ ορόφου με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και η αντικατάσταση της παλαιάς ξύλινης τετράριχτης στέγης με νέα.

Έχουν αποξηλωθεί και ανακατασκευασθεί εξ αρχής τα εξωτερικά επιχρίσματα και τα μορφολογικά στοιχεία των τεσσάρων όψεων του κτηρίου, έχουν τοποθετηθεί οι γυψοσανίδες στο ισόγειο, έγιναν οι χρωματισμοί εξωτερικά του κτηρίου, τοποθετήθηκαν τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου και έχει ανακατασκευαστεί εκ βάθρων στο ισόγειο η ηλεκτρολογική και η υδραυλική εγκατάσταση.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κτηριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Θεάτρου και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της χρήσης του.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, έχοντας ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με προϋπολογισμό μελέτης 831.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.