Προσελήφθη ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα Πληροφορικής

Προσελήφθη ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα Πληροφορικής

Ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Τριφυλίας, Γεωργίου Λεβεντάκη, προσελήφθη σε θέματα Πληροφορικής-Μηχανογράφησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πρόκειται για τον Ιωάννη Στυλιανό του Χαραλάμπους, απόφοιτο ΤΕΙ, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε δήμαρχο, αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημοτική Επιτροπή στα ως άνω θέματα.
Η.Γ.