Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος το Αιολικό Πάρκο στο Μαυροβούνι

Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής  Περιβάλλοντος το Αιολικό Πάρκο στο Μαυροβούνι

Η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί, στο κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Δύο από τα θέματα που έχουν ορισθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι τα εξής:

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Κατασκευή και λειτουργία Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) υψηλής πίεσης Πάτρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας Αιολικό Πάρκο Μαυροβούνι Μονοπρόσωπη Α.Ε., εγκατεστημένης ισχύος 24,0 MW και αποδιδόμενης ισχύος 22,5 MW, στη θέση “Μαυροβούνι”, Δήμου Πύλου Νέστορος, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας».