Συμμετοχή πλέον μηχανικών σε ομάδες εργασίας σχετικά με έργα του «Σχεδίου Ανάκαμψης»

Συμμετοχή πλέον μηχανικών σε ομάδες εργασίας  σχετικά με έργα του «Σχεδίου Ανάκαμψης»

Οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα θα επιτρέπεται σύντομα να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας ή ως μέλη έκτακτων επιτροπών που εισηγούνται ή γνωμοδοτούν σχετικά με έργα του «Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».

Για αυτόν το λόγο η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, θα εισηγηθεί νομοθετική διάταξη προς ψήφιση, καθώς η ορθή και βέλτιστη υλοποίηση σημαντικών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν και πρέπει βασιστούν σε έμπειρα στελέχη του Δημοσίου. Η συμμετοχή αυτή του προσωπικού του Δημοσίου που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ θα γίνεται εκτός του ωραρίου εργασίας, δε θα παρεμποδίζει τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες τους και θα λογίζεται ως επιπλέον εργασία.

Μιλώντας σχετικά η κα Κεραμέως, δήλωσε: «Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των σημαντικών έργων πνοής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόθεσή μας είναι να συνδράμουμε το έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο κατέχει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια αυτή, προβλέποντας τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους – μέλη του ΤΕΕ να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας του, εφόσον το επιθυμούν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, σχολίασε: «Θέλω να ευχαριστήσω την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, που συζητούμε καιρό και συμφωνήσαμε να έλθει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στους μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν, ως επιπλέον εργασία, αν το επιθυμούν, σε ομάδες εργασίας για τα έργα του ΤΕΕ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και ο προσεισμικός έλεγχος δημοσίων κτηρίων.

Ως επιπλέον εργασία, οι μηχανικοί αυτοί του Δημοσίου, που θα παρέχουν την εμπειρία και τη γνώση τους για την κοινή προσπάθεια υλοποίησης σημαντικών έργων, θα αμείβονται επιπλέον για αυτήν, όταν αυτό προβλέπεται.

Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που δεν υπήρχε ως πρόβλεψη στη νομοθεσία μέχρι τώρα, αλλά η πρωτοβουλία της υπουργού στο δίκαιο αίτημα του ΤΕΕ το κάνει πλέον δυνατό. Λύνει προβλήματα και δημιουργεί ευκαιρίες».