Το καλοκαίρι η παρουσίαση προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας για το παράκτιο μέτωπο της Καλαμάτας

Το καλοκαίρι η παρουσίαση  προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας για το παράκτιο μέτωπο της Καλαμάτας

Με τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας ολοκληρώθηκε η διημερίδα «Τεχνική Βοήθεια για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Χτίζοντας πιο βιώσιμες και ανθεκτικές ελληνικές πόλεις», που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου τεχνικής βοήθειας για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που υλοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Εθνική Αρχή Συντονισμού) και τη χρηματοδότηση της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Η εκδήλωση αποτελούσε ένα επιτελικό στάδιο της δουλειάς που έχει κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα για 4 ελληνικές πόλεις, την Καλαμάτα, την Καβάλα, το Ηράκλειο και τη Λάρισα, και οι κύριοι στόχοι της ήταν:

-Να αναδειχθεί η προσέγγιση ανάπτυξης ικανοτήτων και τα αποτελέσματα της Φάσης 1 του έργου τεχνικής βοήθειας

-Να δοθεί η ευκαιρία στα συμμετέχοντα στελέχη των Δήμων να μοιραστούν διδάγματα και τεχνικές γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή στο έργο σε επιμέρους θεματικά πεδία

-Να διαμοιραστούν οι τεχνικές γνώσεις που αποκτήθηκαν ανά θεματικό πεδίο, σε συνεδρίες ολομέλειας, πάνελ και επιμέρους συνεδρίες

-Να δημιουργηθεί μία ευκαιρία δικτύωσης για τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθνικών φορέων για να συζητηθούν προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και την προσέγγιση ΟΧΕ – ΒΑΑ

-Να αναδειχθούν οι ανάγκες υποστήριξης των Δήμων για την ανάπτυξη ικανοτήτων και να αναπτυχθεί μια δυναμική προς μια πιθανή φάση παρακολούθησης του έργου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, συμμετείχε στο πάνελ «Ανάγκες και προσεγγίσεις για τη δημιουργία ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο», στο οποίο συμμετείχαν, επίσης, ο δήμαρχος Καβάλας, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Λάρισας και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο δήμαρχος τοποθετήθηκε αναλυτικά για τις ανάγκες και τις προσεγγίσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και κυρίως στη στρατηγική του Δήμου, όσον αφορά στην επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας, στους σχεδιασμούς που έχει επιτύχει η πόλη της Καλαμάτας μέχρι τώρα και στους στόχους της για το μέλλον.

Η προϊσταμένη διευθύντρια Προγραμματισμού Δήμου Καλαμάτας, Παναγιώτα Κουράκλη, παρουσίασε τα  αποτελέσματα του σχεδιασμού της Στρατηγικής για το παράκτιο μέτωπο της Καλαμάτας, που εκπόνησε η Ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας με τους συνεργάτες της, την ομάδα αρχιτεκτόνων – πολεοδόμων Superwien της Βιέννης και την Urbana από Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας τις συμμετοχικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στον αστικό σχεδιασμό.

Ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, συμμετείχε στο πάνελ “Προκλήσεις και ευκαιρίες για την κλιματική προσαρμογή σε επίπεδο αστικής περιοχής” και τοποθετήθηκε στον τρόπο της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων κλιματικών δεδομένων στην ανάπτυξη πολιτικών, στρατηγικών σχεδίων και έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η πλήρης δουλειά της Παγκόσμιας Τράπεζας για το Παράκτιο Μέτωπο Καλαμάτας, που περιλαμβάνει την ανάλυση των κλιματικών κινδύνων της πόλης και μια οραματική προσέγγιση για την ανάδειξή του, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το καλοκαίρι στο κοινό της Καλαμάτας.