Αντιδράσεις φέρνουν οι νέες οδηγίες ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων για τις σχολικές εκδρομές

Αντιδράσεις φέρνουν οι νέες οδηγίες ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων για τις σχολικές εκδρομές

Και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού

Αναστάτωση στον τομέα των σχολικών εκδρομών έχουν προκαλέσει οι νέες οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για τους ελέγχους των τουριστικών λεωφορείων πριν από την αναχώρηση των σχολικών εκδρομών.

Ήδη έχει υπάρξει μια πρώτη αντίδραση από την Ένωση Διευθυντών Σχολείων, ενώ την αγανάκτηση των επαγγελματιών που διοργανώνουν τις εκδρομές αυτές μεταφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA). Μάλιστα, όπως σημειώνει, οι εν λόγω οδηγίες καθιστούν πλέον, πολύ συχνά, αδύνατη την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών.

Κυκλοφορούν νόμιμα

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της στα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη για την απίστευτη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία όλων των ενδιαφερομένων που συνεπάγονται οι νέες αυτές οδηγίες, διαπιστώνοντας ότι το κάθε υπουργείο υποδεικνύει το άλλο ως αρμόδιο για αυτές.

«Στο μεταξύ, οι άκρως γραφειοκρατικοί έλεγχοι που προέκυψαν από αυτή την παγκόσμια “καινοτομία” συνεχίζονται κανονικά. Επί μακρά σειρά ετών, οι έλεγχοι (όπως προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις) διεξάγονταν χωρίς προβλήματα με τη μετάβαση της Τροχαίας σε κάθε σχολείο λίγο πριν την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορούν πλέον να γίνονται στα σχολεία, αλλά θα πρέπει τα τουριστικά λεωφορεία να μεταβαίνουν σε συγκεκριμένους χώρους πριν από την έναρξη της κάθε σχολικής εκδρομής για τη διεξαγωγή τους, άνοιξε κυριολεκτικά ο “ασκός του Αιόλου” και ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, όπου οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και χρονοβόρες.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, οι συγκεκριμένες οδηγίες είναι χαοτικές, ενώ προϋποθέτουν και διπλούς ελέγχους, όταν π.χ. πρόκειται για οδικές μετακινήσεις με ενδιάμεσο τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει πολύ σοβαρά την έγκαιρη και σύμφωνη με τη σχετική σύμβαση ολοκλήρωση της εκδρομής», σημειώνεται στην ανακοίνωση της FedHATTA.

Να ανακληθούν

Ιδιαίτερα από τα τουριστικά γραφεία, υπογραμμίζουν ότι ένα τουριστικό λεωφορείο κατά τεκμήριο κυκλοφορεί νόμιμα, εφόσον διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο λεωφορείου, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) και βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο.

«Δε χρειάζεται κάτι άλλο – όσον αφορά στο ίδιο το όχημα – για να μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς πρόβλημα. Δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά η Τροχαία, αν της δοθεί μόνο ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος; Κι αν όχι, η Πολιτεία δε θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να καταστεί αυτό εφικτό, παρά να επιφορτίζει τις υπηρεσίες με διαδικασίες και ενημερωτικά και άλλα έγγραφα που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα κεντρικά ανά πάσα στιγμή;», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ίδιες οδηγίες προβλέπουν ότι το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδρομής ή της μετακίνησης, το σχολείο πρέπει να στείλει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τις οδηγίες στην αρμόδια Τροχαία, κι αν αυτή δεν προλαβαίνει να τα ελέγξει, προτείνει την ακύρωση της εκδρομής.

«Στο ρεαλιστικό κόσμο των ταξιδιών, μπορεί πάντοτε ένα τουριστικό λεωφορείο να υποστεί βλάβη δύο ημέρες ή μία ημέρα πριν από την αναχώρηση, ή και την τελευταία στιγμή, και να αντικατασταθεί από ένα άλλο εξίσου ικανό για κυκλοφορία. Ομοίως μπορεί να αντικατασταθεί και ο οδηγός του για πολλούς λόγους (π.χ. ασθένεια).

Οι σχολικές εκδρομές, και ειδικά οι πολυήμερες, είναι οργανωμένα ταξίδια και (εκτός από την ειδική νομοθεσία που διέπει τις σχολικές εκδρομές) υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες της νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, διασφαλίζοντας έτσι και τις περιπτώσεις ευθύνης του διοργανωτή, όταν αυτός δεν εκτελεί όσα προβλέπει η σχετική σύμβαση. Επιπλέον, όταν ένα οργανωμένο ταξίδι-σχολική εκδρομή ακυρωθεί την τελευταία στιγμή, και μάλιστα για λόγους που δεν αφορούν ούτε το τουριστικό γραφείο ούτε το σχολείο, υπάρχουν ακυρωτικά, που συνήθως ανέρχονται στο 100% του καταβληθέντος ποσού, το οποίο έχει ήδη πληρωθεί στους προμηθευτές (αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία, ξενοδοχείο κ.λπ.) και δεν επιστρέφεται. Θα τα επιστρέψει η Τροχαία ή η ευρύτερη Πολιτεία στους μαθητές, όταν με μία -ελαφρά τη καρδία- προτροπή της Τροχαίας ακυρώνεται μία εκδρομή;», καταλήγει η Ομοσπονδία FedHATTA, ζητώντας να ανακληθούν άμεσα οι συγκεκριμένες οδηγίες.

Β.Β.