Δήμος Τριφυλίας: Πέντε απευθείας αναθέσεις για ογκώδη στερεά απόβλητα

Δήμος Τριφυλίας: Πέντε απευθείας αναθέσεις  για ογκώδη στερεά απόβλητα

Πέντε απευθείας αναθέσεις στον ίδιο οικονομικό φορέα για τη διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών, συνολικού ποσού 94.240 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Λεβεντάκης αποφάσισε: Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων ΔΕ Αετού» στην εταιρεία με την επωνυμία «Ανακύκλωση Σπάρτης Εμμόγλου Αικατερίνη», που εδρεύει στη Τ.Ε Αγοριανής της ΔΕ Πελλάνας του Δήμου Σπαρτιατών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. «6626/31.05.2024» προσφορά της αντί συνολικού ποσού 14.384 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων ΔΕ Αυλώνας» στην εταιρεία με την επωνυμία «Ανακύκλωση Σπάρτης Εμμόγλου Αικατερίνη», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. «6624/31.05.2024» προσφορά της αντί συνολικού ποσού 14.384 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων ΔΕ Γαργαλιάνων» στην εταιρεία με την επωνυμία «Ανακύκλωση Σπάρτης Εμμόγλου Αικατερίνη», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. «6627/31.05.2024» προσφορά της αντί συνολικού ποσού 21.824 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων ΔΕ Κυπαρισσίας» στην Εταιρεία με την επωνυμία «Ανακύκλωση Σπάρτης Εμμόγλου Αικατερίνη», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. «6628/31.05.2024» προσφορά της αντί συνολικού ποσού 21.824 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση και αποκομιδή ογκωδών στερεών αποβλήτων ΔΕ Φιλιατρών» στην εταιρεία με την επωνυμία «Ανακύκλωση Σπάρτης Εμμόγλου Αικατερίνη», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. «6629/31.05.2024» προσφορά της αντί συνολικού ποσού 21.824,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 

Η.Γ.

Φωτογραφία αρχείου