ΔΣ Τριφυλίας: Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού και αθλητικός χώρος Γαργαλιάνων

ΔΣ Τριφυλίας: Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού  και αθλητικός χώρος Γαργαλιάνων

Στην 17η τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη

Στην 17η τακτική συνεδρίασή του συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για την Τετάρτη 12 Ιουνίου, στις 8.00 το βράδυ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής: Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Τριφυλίας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Τ.Κ Γαργαλιάνων, θέση Βρωμονέρι, των Βακαλοπούλου Αιμιλίας και Βακαλοπούλου Παναγιώτας. Επικαιροποίηση της αριθ.56/2021 ΑΔΣ. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου πρώην καφενείου Σελλά στο συνεταιρισμό με διακριτικό τίτλο «Καφενείο Σελλά». Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας (Σχ ΑΔΕ 145/2024). Έγκριση δαπάνης και απομάκρυνσης στύλων στο έργο: Αστική αναβάθμιση περιοχής ΠΕ1 Κυπαρισσίας. «Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Γαργαλιάνων (οικ. τετράγωνο 12) ως προς τη χρήση γης στο χώρο του αθλητικού σταδίου τμήματος ΑΒΓΞΝΜΑ, εμβαδού 8.012,89 τ.μ. και συγκεκριμένα για αλλαγή χρήσης από χώρο Γυμνασίου-Λυκείου σε αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις τόσο του παρόντος όσο και του προηγούμενου Κοινοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων».

Η.Γ.