EE: Στα 53,8 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση της ΚΑΠ το 2025

EE: Στα 53,8 δισ. ευρώ η  χρηματοδότηση της ΚΑΠ το 2025

Το ποσό των 53,8 δισ. ευρώ προτείνει η Κομισιόν να διατεθεί το 2025 από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ε.Ε., ύψους 199,7 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των 0,9 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Τα παραπάνω ποσά η Κομισιόν προτείνει να διατεθούν στις διάφορες προτεραιότητες της Ε.Ε. (σε αναλήψεις υποχρεώσεων) για τους Ευρωπαίους αγρότες και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ε.Ε., ύψους 199,7 δισ. ευρώ, θα συμπληρωθεί με εκταμιεύσεις κατ’ εκτίμηση ποσού ύψους 72 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Αυτό το χρηματοδοτικό κονδύλι θα στηρίξει την Ε.Ε. στην εκπλήρωση των πολιτικών της προτεραιοτήτων, ενσωματώνοντας παράλληλα τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) το Φεβρουάριο του 2024.

Το σχέδιο

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2025 περιλαμβάνει τις δαπάνες που καλύπτονται από τις πιστώσεις στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους. Αυτές συμπληρώνονται από δαπάνες στο πλαίσιο του NextGenerationEU, οι οποίες χρηματοδοτούνται με δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές.

Όσον αφορά στο βασικό προϋπολογισμό, προτείνονται δύο ποσά για κάθε πρόγραμμα στο σχέδιο προϋπολογισμού – αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Οι «αναλήψεις υποχρεώσεων» αφορούν στη χρηματοδότηση που μπορεί να συμφωνηθεί βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους και οι «πληρωμές» αφορούν στα ποσά που πράγματι καταβάλλονται.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως εγκρίθηκε στα τέλη του 2020 και όπως τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2024, με τις μεταγενέστερες τεχνικές προσαρμογές, και επιδιώκει να μετατρέψει τις προτεραιότητές του σε συγκεκριμένα ετήσια αποτελέσματα.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2025 θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό Αρχή πριν από το τέλος του έτους.