Δήμος Καλαμάτας: Εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών

Δήμος Καλαμάτας: Εκτεταμένες παρεμβάσεις για  τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών

103 περιοχές έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό

Απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο της πρόκλησης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ α’ βαθμού με περιαστικά δάση», ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, για την ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Η απόφαση ελήφθη τις προηγούμενες ημέρες, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, καθώς η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποδοχή αιτημάτων από τους δικαιούχους Δήμους θα παραμείνει ανοικτή έως και σήμερα, με τις εντάξεις των δράσεων να ολοκληρώνονται έως την 30ή Ιουνίου.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Οι πόροι προέρχονται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, που υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, μέσω των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την εισήγηση, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για ενίσχυση της πυροπροστασίας, στην οποία περιλαμβάνονται και τα κάτωθι υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εκπόνηση μελέτης για τη δράση “Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ α’ βαθμού με περιαστικά δάση” που αφορά στο σχεδιασμό των ζωνών αντιπυρικής προστασίας περιμετρικά των οικισμών, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.636.949,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στην πρόταση του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνονται οι Κοινότητες Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, οι οικισμοί του Ταϋγέτου, αλλά και ο ορεινός όγκος της ευρύτερης περιοχής των Αρφαρών.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα προβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα σε ρεπορτάζ του “Θ” με την παρατήρηση των στενών χρονικών περιθωρίων και την απραξία των περισσότερων Δήμων της Μεσσηνίας για ένταξη στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, σημειώναμε: «Μια σημαντική ευκαιρία δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε Δήμους που έχουν οικισμούς κοντά σε δάσος ή δασική έκταση υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να φτιάξουν περιμετρικές ζώνες πυροπροστασίας πλάτους 10 μέτρων.

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται κατ’ απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας. Δηλαδή, όποιος Δήμος καταθέτει πρόταση, εντάσσεται και χρηματοδοτείται».