Επιπλέον χρηματοδότηση για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ζητά η ΚΕΔΕ

Επιπλέον χρηματοδότηση για  παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ζητά η ΚΕΔΕ

Στη Χαλκίδα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής επιλογής της Διοίκησης να αποκεντρώσει τη λειτουργία της προκειμένου να «ακούσει», να καταγράψει και να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, αλλά και να διαμορφώσει κοινό πλαίσιο θέσεων και διεκδικήσεων εν όψει και του τακτικού συνεδρίου της, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Νοεμβρίου 2024 στη Ρόδο.

Η  δήμαρχος Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα,  αφού καλωσόρισε το προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε στα προβλήματα υποστελέχωσης των Δήμων και στην ανάγκη οικονομικής ενίσχυσής τους.

Σε ό,τι αφορά στην κινητικότητα  στους Δήμους, ο κ. Κυρίζογλου επανέλαβε τη θέση της ΚΕΔΕ ότι πρόκειται για αντισυνταγματικό μέτρο και ότι ζητά την κατάργηση της σχετικής διάταξης. Τέλος, αναφερόμενος στα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, τόνισε ότι «ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών, που η ίδια η ζωή μάς έδειξε, είναι να γυρίσουν στα δάση οι δασικοί υπάλληλοι, να συντηρηθούν οι αντιπυρικές ζώνες, να γυρίσουν στα δάση οι παραδασόβιοι πληθυσμοί, να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν οι δασικές υπηρεσίες».

Επίσης, επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ για τη χρονική περίοδο 2024-2025, ώστε κανένα παιδί που δικαιούται voucher να μη μείνει εκτός δομών, ζητά η ΚΕΔΕ εν όψει της δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΑΑ που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ,  κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά από τις 119.646 αιτήσεις έλαβαν voucher 56.815 παιδιά, ενώ λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης έμειναν εκτός  62.831 παιδιά. Εξ αυτών 6.702 παιδιά βρίσκονται κάτω του ορίου φτώχειας.

Για να καλυφθεί το σύνολο των 62.831 παιδιών η ΚΕΔΕ ζητά να διασφαλιστεί το επιπλέον ποσό των 83.565.230 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για όλα τα παιδιά που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (43.000 επιπλέον voucher, που αντιστοιχούν σε επιπλέον  επιχορήγηση 50 εκ. ευρώ).

Επίσης η ΚΕΔΕ ζητά:

Να είναι δυνατή η μετακίνηση αδιάθετων πόρων μεταξύ των κατηγοριών των δομών.

Να ισχύσει και για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς η δυνατότητα να εγγραφούν ως προνήπια παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών, όπως ακριβώς ισχύει για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Να ληφθεί υπόψη η φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2022 και όχι του 2023, δεδομένου ότι το ισοζύγιο φτώχειας προσδιορίζεται από τα εισοδήματα του 2022. Να παραταθούν άμεσα οι συμβάσεις των εργαζομένων στις δομές.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ γνωστοποίησε την απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά στον καθορισμό των επιτοκίων χορήγησης δανείων στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα για όλες τις κατηγορίες δανείων που θα εγκριθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια επενδυτικών δανείων, ήτοι για έργα, απαλλοτριώσεις, προμήθειες, μελέτες, καθορίστηκαν στο 4,75%.

Το ίδιο, 4,75%,  είναι το ύψος των επιτοκίων δανείων εξυγίανσης, δηλαδή για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων με το ΤΠΔ ή με πιστωτικά ιδρύματα Ελλάδας ή εξωτερικού, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού και για εξόφληση οφειλών.

Για δάνεια εξοικονόμησης ενέργειας δεκαετούς διάρκειας, δηλαδή για έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το επιτόκιο καθορίζεται στο 3,78%.

Τέλος, το επιτόκιο δανεισμού για τα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και «Ηλέκτρα», 15ετούς διάρκειας, καθορίζεται στο 3,10%.