Εργασίες πυροπροστασίας σε 5 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Εργασίες πυροπροστασίας σε  5  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Υπεγράφη από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ», με διακριτό τίτλο «Ανέλιξη Ο.Ε.», σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες πυροπροστασίας στους 1ο, 2ο, 3ο, 5ο και 8ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού μελέτης  131.858,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση του έργου, που έχει λάβει έκπτωση 12,73%, είναι από δημοτικούς πόρους και οι εργασίες που προβλέπονται, περιγράφονται στην 49/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Τονίζεται ότι οι εν λόγω Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διαθέτουν πιστοποιητικά πυροπροστασίας, καθώς είχαν εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας ή εκθέσεις επιθεώρησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς για την έκδοση αυτών είχε ληφθεί υπόψη ότι τα κτήρια όπου στεγάζονται οι σταθμοί είχαν μελετηθεί ως «Εκπαιδευτήρια», όπως όριζε η τότε ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.

Ωστόσο, η ανάγκη εκπόνησης νέων μελετών πυροπροστασίας στις εν λόγω μονάδες, η οποία και έγινε, προέκυψε καθώς με νεότερη νομοθεσία η χρήση των σταθμών έχει χαρακτηριστεί ως «Πρόνοιας».

Παρεμβάσεις, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθούν σε πέντε βρεφονηπιακούς σταθμού του Δήμου και συγκεκριμένα στους Α’, Β’, Γ’, Ε’ και Βέργας.