Κατακύρωση σύμβασης για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Κατακύρωση σύμβασης για εγκατάσταση  μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Κατακυρώθηκε σε ανάδοχο η σύμβαση του έργου «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Μάνης», κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την Παρασκευή 31 Μαΐου.

Το έργο, προϋπολογισμού 496.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Το φυσικό αντικείμενο προβλέπει την προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, δυναμικότητας παραγωγής 1.000 κ.μ. πόσιμου νερού ημερησίως, καθώς και τη μεταφορά, εγκατάσταση, διασύνδεση και λοιπές υποδομές που απαιτούνται για να τεθεί το έργο σε πλήρη λειτουργία.

Η μονάδα αφαλάτωσης θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο στη θέση «Μέσα Ντολός» της Κοινότητας Αγίου Νικολάου, πλησίον υπάρχουσας γεώτρησης, και η υλοποίησή της θα καλύψει μέρος των υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, ενώ το έργο κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα «WATERA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ», με ποσό προσφοράς 487.692 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι βασικός σκοπός του έργου αποτελεί η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης, η εξασφάλιση της επάρκειας και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Επίσης, τόνισε ότι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού και η προστασία της δημόσιας υγείας, αποτελούν βασικούς στόχους του έργου.