Καθολική αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας τη Δευτέρα

Καθολική αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας τη Δευτέρα

Από τα καθήκοντά τους θα απέχουν τη Δευτέρα 17 του μήνα οι δικηγόροι της Καλαμάτας, με αφορμή την κατάθεση την ίδια ημέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεων ακυρώσεως κατά του Νόμου 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας επικύρωσε τη σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία πρότεινε την καθολική αποχή και τη συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ τη Δευτέρα μαζί με τους υπόλοιπους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς για το νέο φορολογικό νόμο.

«Μας οδηγεί σε οικονομική εξαθλίωση»
Όπως σημειώνει στην απόφασή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, η εισαγωγή του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους, τους οδηγεί μαθηματικά σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες.

Για τους δικηγόρους της Καλαμάτας, θα χορηγούνται άδειες αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου κ.λπ.)

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ και επτά έτη στο β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαοκτώ στον α΄ βαθμό και δεκαεννέα στο β’ βαθμό

-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

-Σε αναστολές και ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός

-Σε αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων

-Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

Άδειες
Στη διάρκεια της αποχής εκείνη την ημέρα δε θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, δε θα χορηγούνται άδειες για ασφαλιστικά μέτρα, αιτήσεις αναστολής και για αυτόφωρα και συνοδείες και δε θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Άδεια δεν απαιτείται:

-Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία

-Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

-Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κ.λπ., σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει την ημέρα της αποχής.
Β.Β.