Κάτι πάει να αλλάξει…

Κάτι πάει να αλλάξει…

Εικόνα που σίγουρα μερικά χρόνια νωρίτερα δε θα συναντούσαμε εύκολα στην Ελλάδα και δη στην περιφέρεια, αποτελεί η χρήση ραμπών στα αστικά λεωφορεία της Καλαμάτας, για να διευκολύνεται η προσβασιμότητα ΑμεΑ. Μπορεί για χρόνια να γινόταν συζήτηση για το γεγονός ότι όσοι μετακινούνται με αμαξίδιο παραμένουν αποκλεισμένοι από βασικές πτυχές της καθημερινότητας, ωστόσο η ανάληψη δράσης και η προμήθεια των εν λόγω βοηθητικών ραμπών προσμετρώνται στα βήματα εμπρός που έχουν γίνει ως σήμερα.

Χρ.Μ.