ΚΕΔΕ: Οκτώ Μεσσήνιοι αυτοδιοικητικοί συμμετέχουν σε επιτροπές της

ΚΕΔΕ: Οκτώ Μεσσήνιοι αυτοδιοικητικοί  συμμετέχουν σε επιτροπές της

Ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες η σύνθεση των επιτροπών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στις οποίες και συμμετέχουν οκτώ εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της Μεσσηνίας.

Οι αυτοδιοικητικοί, που προέρχονται από τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης, είναι οι εξής:

•Γιώργος Αθανασόπουλος, δήμαρχος Μεσσήνης, μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

•Κυριαζής (Άκης) Κατρίτσης, δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας, μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας  

•Ανδρέας Καραγιάννης, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, μέλος Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος

•Παναγιώτα (Πιπίνα) Κουμάντου, δημοτική σύμβουλος Καλαμάτας, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας

•Δημήτρης Φαββατάς, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας

•Γιώργος Φάβας, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, μέλος Επιτροπής Οικονομικών

•Βασίλης Αθανασόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας, μέλος Επιτροπής Παιδείας & Αθλητισμού

•Γιώργος Χιουρέας, δήμαρχος Δυτικής Μάνης, μέλος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.