Πρόσκληση του Δήμου Πύλου-Νέστορος για τη δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών

Πρόσκληση του Δήμου Πύλου-Νέστορος για τη δημιουργία  Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος καλεί όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πολιτών (ΑμεΑ, υπέργηροι κ.λπ.) και διαβιούν σε δομημένες περιοχές των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις και το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το Δήμο προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει απόφαση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή τους, στην περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Η ανωτέρω πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών. Σκοπός του σχεδίου είναι να ενημερώνονται εγκαίρως και με ασφάλεια για την άμεση και συντονισμένη απομάκρυνσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών φαινομένων, εφόσον κριθεί αναγκαία η εφαρμογή του μέτρου της “Οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών” στην περιοχή που διαβιούν.

Για την ένταξή τους στο Μητρώο, τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, καλούνται να δηλώσουν τα κάτωθι στοιχεία: διεύθυνση κατοικίας, κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση κ.λπ.) ή ευαλωτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, καθώς και το μεταφορικό μέσο που απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ.).

Το Μητρώο θα τηρείται στο Δήμο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δε θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, ήτοι για την έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμένη απομάκρυνση των ατόμων που έχουν ενταχθεί σε αυτό, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, το Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου και θα διαβιβαστεί στους υπόλοιπους, κατά τόπο, δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στο συντονισμό της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ήτοι Περιφέρεια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λπ.).

Η ένταξη στο Μητρώο γίνεται με την κατάθεση αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία εκτός των προαναφερθέντων στοιχείων, δηλώνεται εγγράφως και η συγκατάθεσή των αιτούντων για την τήρηση των δεδομένων τους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 14/6/2024 στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Πύλου-Νέστορος (Πύλος), στο Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης και στα ΚΕΠ Χώρας, Μεθώνης, Χαρακοπιού, Χιλιοχωρίων και Παπαφλέσσα.