Πρόταση δημιουργίας χώρου μηδενικής αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στούπας και Αγίου Νικολάου

Πρόταση δημιουργίας χώρου μηδενικής αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στούπας και Αγίου Νικολάου

Από το σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων για την ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων

Τη δημιουργία χώρου μηδενικής αλιείας στη θαλάσσια περιοχή από το Ακρωτήρι της Στούπας μέχρι τον κάβο του Αγίου Νικολάου επιδιώκει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίου Νικολάου και Στούπας, με στόχο τον εμπλουτισμό των νερών της περιοχής, ενώ ήδη εξασφάλισε την ομόφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης.

Ο σύλλογος κατέθεσε το αίτημα σε πρόσφατη συνεδρίαση του συμβουλίου και έπειτα από συζήτηση δέχτηκε να στηρίξει το αίτημα δημιουργίας Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής-ΘΠΠ ή Marine Protected Areas-MPA.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γ. Χιουρέας, εξήγησε στο Σώμα ότι σε 150 χώρες έχουν γίνει ανάλογα σημεία όπου απαγορεύεται η αλιεία, ενώ στην Ελλάδα η Δυτική Μάνη θα είναι ο πρώτος Δήμος που θα το κάνει.

Στήριξη

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Αγίου Νικολάου και Στούπας, Δημήτρης Εξαρχουλέας, παρατήρησε ότι το 2030 η χώρα μας θα είναι υποχρεωμένη να έχει αυτούς τους χώρους μηδενικής αλιείας σε ποσοστό 30%, ενώ ήδη έχουν έρθει σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία, καθώς εμπλέκονται τόσο το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όσο και το υπουργείο Γεωργίας.

Όπως εξήγησε, όπου έχει δοκιμαστεί αυτό, έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα: «Κλείνουμε μια περιοχή και αφήνουμε τη φύση να λειτουργήσει από μόνη της, γιατί εμείς, επί σειρά γενεών, μονίμως παίρνουμε, με αποτέλεσμα τα ιχθυοαποθέματα να έχουν τάση μηδενισμού. Η διαφορά φαίνεται από τον πρώτο χρόνο και τα αποτελέσματα γίνονται εντυπωσιακά το δεύτερο. Σε όσες χώρες έχει εφαρμοστεί, όχι μόνο δεν έχει διακοπεί, απεναντίας έχει επεκταθεί η περιοχή. Δηλαδή και οι ίδιοι οι τοπικοί ζητούν κι άλλη έκταση, γιατί τα ψάρια γέμισαν τον τόπο».

Απαγόρευση αλιείας

Ως Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) ορίζονται οι αναγνωρισμένες και σαφώς καθορισμένες γεωγραφικές εκτάσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες, οι οποίες υπόκεινται σε διαχείριση μέσω νομικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων, ώστε να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση και προστασία της φύσης με τις συναφείς οικοσυστημικές υπηρεσίες και πολιτιστικές αξίες.

Η δημιουργία ΘΠΠ θα σημάνει την απαγόρευση οιασδήποτε μορφής αλιείας στην οριζόμενη περιοχή και μόνο. Η δε πρόταση δημιουργίας ΘΠΠ στη συγκεκριμένη περιοχή θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων, τα οποία έχουν μειωθεί δραματικά, αλλά και στην ανάπτυξη τόσο του αλιευτικού όσο και του καταδυτικού τουρισμού, ο οποίος έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία ως αναπτυσσόμενος τομέας στην περιοχή της Δυτικής Μάνης. 

Στην απόφαση που έχει λάβει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αγίου Νικολάου και Στούπας, αναφέρεται επίσης:

«Επιπλέον, θα εκπέμψει ισχυρό συμβολισμό και θα παράσχει κίνητρο σε άλλους δραστηριοποιούμενους φορείς, όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αναλάβουν ανάλογες όσο και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες βάσει των αρμοδιοτήτων τους, για να γίνει καθολικά αποδεκτή και σεβαστή η πρόταση αυτή και η περιοχή μας να ωφεληθεί συλλογικά».

Η περιοχή που προτείνεται να καθορισθεί ως μηδενικής αλιείας, εκτείνεται από τον Κάβο Στούπας (Ακρ. Στούπας) μέχρι τον Κάβο Αγίου Νικολάου (σημείο στο οποίο ευρίσκεται και ο φανός FΙ 3s 5M).

Τέλος, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Μάνης αναφέρθηκε ότι η περιοχή έχει επιδειχθεί σε θαλάσσιο βιολόγο από πανεπιστήμιο της Αγγλίας, ο οποίος έπειτα από κατάδυση τους ενημέρωσε ότι είναι ιδανική, γιατί έχει όλα τα απαιτούμενα για να βοηθηθούν τα ιχθυοαποθέματα να αναπαραχθούν και να ζήσουν εκεί.

Της Βίκυς Βετουλάκη