Συνεχίζονται οι ανασκαφές στη στενυκλαρική πεδιάδα της Άνω Μεσσηνίας

Συνεχίζονται οι ανασκαφές στη στενυκλαρική πεδιάδα της Άνω Μεσσηνίας

Τις αρχαιολογικές έρευνες που θα συνεχισθούν φέτος στην Άνω Μεσσηνία ενέκρινε το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του πενταετούς προγράμματος που υλοποιείται από το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με απόφαση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου χορηγήθηκε άδεια συνέχισης της αρχαιολογικής έρευνας (επιφανειακή, γεωφυσική, γεωμορφολογική, δοκιμαστικές τομές μικρής κλίμακας, πυρηνοληψίες), στην άνω Μεσσηνία, υπό τη διεύθυνση της δρος Ελένης Ζυμή, αναπληρώτριας καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της δρος Ευαγγελίας Μηλίτση – Κεχαγιά, προϊσταμένης της ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Έρευνες
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, για φέτος προβλέπεται συνέχιση της έρευνας στους τομείς Τ1, Τ2, Τ3 στο δυτικό, βόρειο και ανατολικό τμήμα της στενυκλαρικής πεδιάδας, η οποία θα περιλάβει συνολικά τις παρακάτω εργασίες:

-Εντατική επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Κοινοτήτων Κωνσταντίνων, Διαβολιτσίου, Μάνδρας και Κάτω Μέλπειας

-Εργασίες καθαρισμού στην περιοχή της εντατικής έρευνας

-Δοκιμαστικές τομές ή/και μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα στην περιοχή της εντατικής έρευνας

-Συνέχιση γεωμορφολογικής έρευνας και αεροφωτογράφιση με drone ή/και άλλες τηλεσκοπικές μεθόδους για διευκόλυνση των εργασιών αποτύπωσης και χαρτογράφησης που θα ακολουθήσουν

-Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις μικρής διαμέτρου (πυρηνοληψίες) και τομές για τη συλλογή και επεξεργασία αδιατάρακτων δειγμάτων ιζημάτων

-Γεωφυσικές διασκοπήσεις στη θέση «Ρετσίνες» στον Στενύκλαρο και σε αγροτεμάχια νότια της πηγής του Διβαρίου στην Πολίχνη.

Ενημέρωση
Το ερευνητικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην (αναοριοθετημένη μετά την έρευνα του 2021) περιοχή που ορίζεται σε χάρτη που συνοδεύει την απόφαση, ο οποίος συνοδεύει το αίτημα, ενώ οι εργασίες πεδίου θα διεξαχθούν κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Επίσης, η απόφαση περιλαμβάνει ως όρο να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων από τα οποία θα διέρχεται η ερευνητική ομάδα.

Ενδεχόμενες στερεωτικές ή αναστηλωτικές επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, θα υλοποιηθούν από την ΕΦΑ Μεσσηνίας, ύστερα από εκπόνηση και έγκριση των σχετικών μελετών.

Της Βίκυς Βετουλάκη