Τρεις γέφυρες στη Μεσσηνία… υπό παρακολούθηση

Τρεις γέφυρες στη  Μεσσηνία… υπό παρακολούθηση

Μετά τη σύμβαση περιφέρειας και ΤΕΕ

Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή το σχέδιο σύμβασης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την παρακολούθηση 50 γεφυρών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξασφάλιση των κινουμένων και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών στατικών προβλημάτων.

Σχετικά ο πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωτής περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Βασική μας επιδίωξη είναι η εξασφάλιση των κινουμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και των χρηστών των γεφυρών», ενώ τόνισε ότι «δεν επιβαρύνεται οικονομικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα που έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση».

Η συνεργασία με το ΤΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, το οποίο θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάλυση και την πρόβλεψη της κατάστασης των γεφυρών. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιδιώκει να διασφαλίσει την αξιοπιστία των υποδομών της, προσφέροντας ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Οι γέφυρες

Οι γέφυρες της Μεσσηνίας που περιλαμβάνονται στο έργο και θα τεθούν προς παρακολούθηση είναι:

-Εθνική Οδός 82, Όρια Νομού Λακωνίας – Αρτεμισία – Καλαμάτα: Ρεματοφέγυρα  μήκους 53 μέτρων

-Εθνική Οδός 7, Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Χανδρινός – Ε.Ο. 9 (Πύλος), Ρεματοφέγυρα  μήκους 53 μέτρων

-Εθνική Οδός 9, Όρια Νομού Ηλείας –  Ε.Ο. 9Α (Καλό Νερό), Ποταμογέφυρα (Νέδας), μήκους 45 μέτρων.

Το έργο «Έξυπνες γέφυρες» εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αφορά στην υλοποίηση έξυπνων υποδομών για την προληπτική συντήρηση των γεφυρών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.