Νέα παράταση στα έργα υποδομής στο δρόμο Δεσύλλα- Καρνάσι- Δασοχώρι

Νέα παράταση στα έργα υποδομής  στο δρόμο Δεσύλλα- Καρνάσι- Δασοχώρι

Η όγδοη κατά σειρά

Η… 8η παράταση για την ολοκλήρωση του έργου «Έργα υποδομής στην οδό Δεσύλλα- Καρνάσι- Δασοχώρι της πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Ανάδοχος είναι η εταιρεία «Αφοί Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε.» και το εκτελεί με έκπτωση 27,29%.

Εργασίες

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν τέσσερις μήνες και έληγε τον Ιανουάριο του 2023. Από τότε, όμως, πήρε επτά συνεχόμενες παρατάσεις, με την τελευταία να εκπνέει τον περασμένο Ιούνιο.

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν κατασκευές οχετών στο δρόμο Δεσύλλα- Καρνάσι- Δασοχώρι για να αντιμετωπισθούν προβλήματα πλημμύρας ύστερα από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν εκσκαφές, κατασκευή κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών, τοίχων, επενδυμένων τάφρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση της οδού.

Δεν έχει πληρωθεί

Μέχρι σήμερα, έχει εκτελεστεί το 75% περίπου των εργασιών και συγκεκριμένα:

-Εκσκαφές, κατασκευή σωληνωτού οχετού, τοιχίου και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην είσοδο Καρνασίου

-Εκσκαφές, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων, κατασκευή φρεατίου, επιχώσεις οδοστρωσία και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων μέσα στο Καρνάσι (πριν από την εκκλησία) 

-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο Καρνάσι

-Εκσκαφές, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων με τους απαιτούμενους πτερυγότοιχους, επενδεδυμένη τάφρος, επιχώσεις, οδοστρωσία και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην έξοδο Καρνασίου

-Κατασκευή σωληνωτού οχετού, κατασκευή φρεατίου, κατασκευή τοιχίου,  κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, επιχώσεις, οδοστρωσία και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων μετά το Καρνάσι

-Διαγράμμιση οδοστρώματος από την έξοδο  Δεσύλλα έως την είσοδο στο Καρνάσι.

Ως εργασίες υπολείπονται να γίνουν η κατασκευή τεχνικών (διαπλάτυνση οχετών) στην είσοδο Δεσύλλα, η κατασκευή ασφαλτικού τάπητα και η τοποθέτηση πινακίδων. 

Οι κύριοι λόγοι για την παράταση ολοκλήρωσης του έργου είναι γιατί βρίσκεται σε διακοπή λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού από τον Ιανουάριο του 2024. Έτσι, εγκρίθηκε νέα παράταση έως τέλος Σεπτεμβρίου 2024.

Της Βίκυς Βετουλάκη