Πρόγραμμα «Απόλλων»: «Μαχαίρι» στο ενεργειακό κόστος μπαίνει και στην Πελοπόννησο

Πρόγραμμα «Απόλλων»: «Μαχαίρι» στο ενεργειακό  κόστος μπαίνει και στην Πελοπόννησο

Προχωρά η προετοιμασία από το ΥΠΕΝ για την υλοποίηση του προγράμματος «Απόλλων», μέσω του οποίου θα μειωθεί κατακόρυφα το ενεργειακό κόστος των 127.500 δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤΑ), των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ, των ΔΕΥΑ και των  ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού όλης της χώρας.

Έτσι, θα κληθούν οι 13 Περιφέρειες της χώρας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, για να λάβουν γύρω στα μέσα Ιουλίου το toolkit από το υπουργείο για την ίδρυση των ισάριθμων Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών (ΕΚΠ), μέσω των οποίων θα συμψηφίζονται οι καταναλώσεις ρεύματος των δημοτικών και περιφερειακών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ εντός της επικράτειάς τους.

Με την ίδρυση της ΕΚΠ από κάθε Περιφέρεια, θα μπορέσει να οριστικοποιηθεί η καταγραφή των καταναλώσεων των ωφελούμενων μελών της, ώστε να διαστασιολογηθούν τα έργα ΑΠΕ που απαιτούνται για την κάλυψη των καταναλώσεων των μελών τους. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για να προκηρυχθεί στη συνέχεια ανά Περιφέρεια ο διαγωνισμός για τις «πράσινες» μονάδες που θα καλύπτουν σημαντικό μέρος της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Πολύ πιο γρήγορα θα «τρέξει» η διαδικασία για τους δικαιούχους του ΚΟΤΑ. Την κάλυψη του 90% της ενεργειακής τους κατανάλωσης, θα αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών που θα ιδρύσει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πιο εύκολο να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των κοινωνικά ευάλωτων, ενώ για τον ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεών τους δε θα χρειαστεί να γίνουν μέλη της ΕΚΠ της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Επομένως, το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι προς το φθινόπωρο θα είναι όλα έτοιμα ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο, η παραγωγή του οποίου θα αξιοποιείται για τον ενεργειακό συμψηφισμό. Επομένως, από τη στιγμή που τα έργα θα «κλειδώσουν» ταρίφες, θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή τους.

Την ίδια στιγμή, αν και η αρχική προσέγγιση του υπουργείου ήταν πως στο «Απόλλων» θα αξιοποιηθούν φωτοβολταϊκά με όρους σύνδεσης, το ΥΠΕΝ εξετάζει αν η καλύτερη λύση θα ήταν να επιλεγεί ένας συνδυασμός ώριμων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, ώστε το προφίλ παραγωγής «πράσινης» ενέργειας να είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένο στο 24ωρο.

Σε κάθε περίπτωση, όποια τεχνολογική λύση κι αν προκριθεί, το βέβαιο είναι πως τα πάρκα θα συνδυάζονται με μπαταρίες.

Υπενθυμίζεται ότι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δικαιούχων θα γίνεται μέσω εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Καθώς στο net-billing το όφελος αυξάνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο ταυτοχρονισμός, θα προωθηθεί παράλληλα η «μετατόπιση» της κατανάλωσης τις περιόδους μέγιστης παραγωγής των ΑΠΕ – δηλαδή τις μεσημβρινές ώρες.

Με αυτό τον τρόπο, ακόμη κι αν ωφελούμενοι (π.χ. ένα δημοτικό κτήριο) δε μειώσουν την κατανάλωσή τους με παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο όφελος στο κόστος τους για ηλεκτρισμό.