Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα στη Μεσσηνία με τη στήριξη της σουηδικής κυβέρνησης


 

Στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται στο Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) ήδη από το 2010, ένα νέο πρόγραμμα θα ενώσει τις δυνάμεις Ελλήνων και Σουηδών ερευνητών, οι οποίοι θα εργαστούν από κοινού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλιματικές διακυμάνσεις και δυναμική της βλάστησης στη νότιο Ελλάδα κατά την Ύστερη Τεταρτογενή Περίοδο» θα χρηματοδοτηθεί από το Σουηδικό Ερευνητικό Συμβούλιο, με ποσό που θα ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ.

 

Το πρόγραμμα θα αναλύει ευρήματα του παρελθόντος για να προσφέρει πληροφόρηση και γνώση για ζητήματα που θα βοηθήσουν στην ερμηνεία και μελλοντική βελτίωση των κλιματικών συνθηκών. Όπως σημειώνει η επικεφαλής του προγράμματος, καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωλογίας του Τεταρτοταγούς, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, και διευθύντρια του ΝΕΟ, Karin Holmgren: «Το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της διακύμανσης  του κλίματος και του περιβάλλοντος στη νότιο Ελλάδα, καθώς και των κινητήριων μοχλών και δομών πίσω από αυτές τις μεταβολές, μέσω της ανάλυσης σπηλαιοθεμάτων και απολιθωμένων λιμναίων ιζημάτων. Επιπλέον, θα εμπλουτίσει τη χωρική κάλυψη των κλιματικών δεδομένων σε χρονικές κλίμακες από έτη ως χιλιετίες, θα αυξήσει την ακρίβεια στην ερμηνεία των κλιματικών δεδομένων της περιοχής και θα παράσχει δεδομένα αυξημένης ακρίβειας για τη βελτίωση των υποθετικών μελλοντικών σεναρίων των κλιματικών μοντέλων.

 

Οι πληροφορίες για τις κλιματικές διακυμάνσεις και τη δυναμική της βλάστησης θα συνδυασθούν με κοινωνικές και πολιτισμικές πληροφορίες που θα προέρθουν από αρχαιολογικές μελέτες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν παράλληλα στις ίδιες τοποθεσίες, υιοθετώντας μια ολιστική, σύνθετη προσέγγιση προς την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών προσαρμογής των κοινωνιών του παρελθόντος, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φυσικό περιβάλλον».

 

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος που θα λάβει χώρα στη Μεσσηνία, θα συνεισφέρουν στη χάραξη στρατηγικών με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.