Βραβεύτηκε το κλιματικά ουδέτερο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της ΕΑΣ


 

Στο πλαίσιο των βραβείων Environmental Awards 2013

 

 

Για το έργο του υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, ένα έργο που υλοποιεί από το 2009, βραβεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, μαζί με την εταιρεία συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης Global Challenges, στο πλαίσιο των βραβείων Environmental Awards 2013.

 

Τα βραβεία αυτά έχουν ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ειδικότερα, σε ΕΑΣ Μεσσηνιας/ Global Challenges απονεμήθηκε το βραβείο Climate Protection-Emissions Footprinting.
Βραβεία σε άλλους τομείς, όπως διαχείριση ενέργειας, διαχείριση νερού και αποβλήτων, έλαβαν πολλές από τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όλων των παραγωγικών κλάδων.

 

Η ΕΑΣ Μεσσηνιας ήταν ο μόνος συνεταιριστικός φορέας που βραβεύθηκε και θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα της σχετικής διάκρισης στις επικοινωνίες της. H διάκριση αυτή έρχεται να αναγνωρίσει τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που η ΕΑΣ Μεσσηνιας έχει αναπτύξει, προκειμένου, αφενός, να μειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον η παραγωγή του ελαιολάδου και, αφετέρου, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα ιδιαιτέρως ποιοτικά προϊόντα τα οποία παράγει και προωθεί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.