Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μεσσήνης


 

ΕΚΤΟΣ ΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΥΚΙΡΗΣ 

 

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου

Διον. Βλαχοδημητρόπουλος
Γ. Δαβίλλας
Γ. Παπαδόπουλος
Ι. Τσούσης

Τους αντιδημάρχους του Δήμου Μεσσήνης για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2014 ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος Στάθης Αναστασόπουλος. Οι αντικαταστάσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαρωτικές, δεδομένου ότι από την «παλιά φουρνιά» παρέμειναν στη θέση τους μόνο οι τρεις, ενώ τέσσερα είναι τα νέα πρόσωπα.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει άρωμα γυναίκας σε αυτή τη σύνθεση, αφού η μοναδική δημοτική σύμβουλος Ελένη Τσέλιου – Μουρούφα αντικαταστάθηκε από τον Γ. Δαβίλλα.

 

Σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, απομακρύνθηκαν των καθηκόντων τους, εκτός της κας Τσέλιου, οι Αναστ. Ηλιόπουλος, Σπ. Κοντοθανάσης και Νικ. Φύκιρης, ενώ τα νέα πρόσωπα είναι οι Διον. Βλαχοδημητρόπουλος στη θέση του Αναστ. Ηλιόπουλου, Γ. Δαβίλλας, Γ. Παπαδόπουλος στη θέση του Νικ. Φύκιρη και Ι. Τσούσης στη θέση του Σπ. Κοντοθανάση. Για τη θέση του προέδρου της ΔΕΥΑΜ θα προταθεί ο Νικ. Δουρούμης.
Με βάση τα νέα δεδομένα δεν έχουν πλέον αντιδήμαρχο οι Δημοτικές Ενότητες Αίπειας και Βουφράδος. Η Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης εκπροσωπείται από τρεις αντιδημάρχους (όσους και πριν), ενώ αντιδήμαρχο διατήρησαν οι Δημοτικές Ενότητες Πεταλιδίου και Ιθώμης. Τέλος, η Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας απέκτησε αντιδήμαρχο.   

 

 

Οι νέοι αντιδήμαρχοι
Σύμφωνα με την απόφαση, ο Ι. Μπρατσιάκος θα έχει τις αρμοδιότητες:
Εποπτεία: Οικονομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών, εσόδων, περιουσίας, ταμείου, αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων), καθώς και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αριστομένους.

 

Ο Γ. Στραβόλαιμος θα έχει τις αρμοδιότητες: Εποπτεία: υπηρεσιών Υγείας,  Παιδείας, δια βίου μάθησης και  λαϊκών αγορών, καθώς και εκείνες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου.

 

Ο Ι. Τσούσης θα έχει αρμοδιότητες: Εποπτεία: Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (υπηρεσίες τεχνικών έργων, συγκοινωνιών – κυκλοφορίας και πολεοδομίας).

 

Ο Διον. Βλαχοδημητρόπουλος θα έχει τις αρμοδιότητες: Εποπτεία: Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ύδρευσης (υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαριότητας και ανακύκλωσης, καθημερινότητας, εποπτείας συνεργείων, πρασίνου και κοιμητηρίων).

 

Ο Γ. Παπαδόπουλος θα έχει τις αρμοδιότητες: Εποπτεία: Υπηρεσιών Αθλητισμού & Πολιτικής Προστασίας και εκείνες της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας.

 

Ο Γ. Αθανασόπουλος θα έχει τις αρμοδιότητες: Εποπτεία: Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (επιχειρηματικότητας και ευρωπαϊκών προγραμμάτων), Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης,  Ληξιαρχείου και Διοικητικής Μέριμνας, Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης.

 

Ο Γ. Δαβίλλας θα  έχει τις αρμοδιότητες: Εποπτεία: Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Κ.Ε.Π., Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, (υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, ισότητας των φύλων, πολιτισμού) και Παιδικών Σταθμών, καθώς και εκείνες της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

 

Για όλους τους αντιδημάρχους οι αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες συνίσταται επί των παρακάτω υπηρεσιών: διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη, συντήρησης υποδομών και ΚΕΠ.

 

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Ι. Μπρατσιάκος.

 

Από τους παραπάνω, αντιμισθία θα λαμβάνουν οι πέντε πρώτοι της παρούσας απόφασης, δηλαδή οι: Ι. Μπρατσιάκος, Γ. Στραβόλαιμος, Ι. Τσούσης, Διον. Βλαχοδημητρόπουλος και Γ. Παπαδόπουλος.