Ο Δήμος Μεσσήνης θα δαπανήσει 46.500 ευρώ για την τουριστική του προβολή


 

Στις 46.500 ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα δαπανήσει για τη φετινή χρονιά, στο πλαίσιο της τουριστικής του προβολής, ο Δήμος Μεσσήνης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αντιδήμαρχος Ελένη Τσέλιου-Μουρούφα κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας βαρύτητα στην τουριστική προβολή και εν όψει της νέας τουριστικής σεζόν, ο Δήμος Μεσσήνης προάγει δράσεις με βασικό στόχο να καθιερωθεί ως τουριστικός προορισμός και να αποκτήσει στρατηγική προβολής του τουρισμού του, με σύγχρονο περιεχόμενο, χρονοδιαγράμματα και διασφαλισμένους πόρους.
Ήδη προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης προώθησης των τουριστικών επιχειρήσεων του Δήμου, ενώ επιχειρείται η απόλυτη διεθνοποίηση συγκεκριμένων εκδηλώσεων (π.χ. Μαραθώνιος Μεσσήνης, Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος μέσω του ΝΠΔΔ-Αρχαία Μεσσήνη). Επίσης, έχει προγραμματιστεί η ολοκληρωμένη καταγραφή του πολιτισμικού αποθέματος και του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη με ίδια μέσα, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η προβολή του Δήμου μέσω διευρυμένων ενεργειών σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού (συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ξένα έντυπα).

 

Στόχος είναι η δημιουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης που θα βασίζεται στην πλοήγηση μέσω χάρτη και στη χρήση ποικίλων εφαρμογών, καθώς και η διαδικτυακή διαφήμιση που αφορά στην προβολή και προώθηση μέσα από τις μηχανές αναζήτησης και διαδικτυακούς κόμβους ενδιαφέροντος.
Με βάση τα ποσά που ψηφίστηκαν, πρόκειται να διατεθούν για τις δράσεις ανάδειξης της Αρχαίας Μεσσήνης 4.000 ευρώ, για το Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας 3.000 ευρώ, για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες 3.000 ευρώ, για τη δημιουργία και εκτύπωση χαρτών 1.500 ευρώ,
για τέλη κινηματογράφησης και φωτογράφησης αρχαιολογικών χώρων 500 ευρώ, για
καταχωρίσεις σε εξειδικευμένα τουριστικά έντυπα – εκδόσεις 1.000 ευρώ, για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα τουριστικής προβολής της ΕΤΑΠ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας 15.000 ευρώ, για σχεδιασμό, εκτύπωση- ανατύπωση διαφημιστικών εντύπων και ηλεκτρονικού υλικού 17.500 ευρώ και για υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω ιστοσελίδων και διαφημιστικών πινακίδων 1.000 ευρώ.

 

Επίσης, έχει ήδη δρομολογηθεί σε συνέχεια απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα Leader αναφορικά με την τουριστική προβολή του Δήμου Μεσσήνης, με 17.500 ευρώ.