Και ο Δήμος Μεσσήνης ζητά την παραμονή του Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα


Ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης που ζητά την παραμονή της Λογοθεραπείας στην πόλη μας.

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης κατά την 3η συνεδρίασή του στις 30-01-2013, με αφορμή τις επικείμενες διαρθρωτικές αλλαγές με την εφαρμογή του νέου νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ», παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις διαρροές σχετικά με την πιθανή αποδυνάμωση του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με αποφάσεις που δεν θα ικανοποιούν επιστημονικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Επειδή, το ΑΤΕΙ Καλαμάτας είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της περιοχής.     
Επειδή, η συμβολή του ως προς την εκπαίδευση νέων επιστημόνων είναι ιδιαίτερα θετική και ουσιαστικά αποτελεσματική.
Επειδή, η επιλογή του εν λόγω ΑΤΕΙ από υποψήφιους φοιτητές που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή, είναι μια λύση αξιόλογη τόσο εκπαιδευτικά όσο και οικονομικά καθότι οι σπουδές στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας δεν θα επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους το ίδιο όσο οι σπουδές σε μια απομακρυσμένη ανάλογη σχολή. 
Επειδή, η ενδεχόμενη υποβάθμιση του ΑΤΕΙ Καλαμάτας θα οδηγήσει την περιοχή σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι πολλαπλασιαστικές για όλο το φάσμα της οικονομίας του νομού μας.
Επειδή περαιτέρω, φρονούμε ότι την εποχή της οικονομικής κρίσης πρέπει να στηρίζουμε την παιδεία και θεωρούμε ότι ενέργειες όπως η ενδεχόμενη κατάργηση τμημάτων του ΑΤΕΙ Καλαμάτας είναι αποτρεπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου.
Επειδή το συμβούλιο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας σε απόλυτη συμφωνία με τα νέα ακαδημαϊκά όργανα έχει υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας προτάσεις που:

α. στοχεύουν στην καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων με συγκέντρωση των δυνάμεων του Ιδρύματος στην έδρα του,

β. προβλέπουν συγχώνευση τμημάτων ώστε να αυξηθεί η επαγγελματική εγκυρότητα των πτυχίων και

γ. προβλέπουν τη διατήρηση των λοιπών τμημάτων και ειδικά του τμήματος λογοθεραπείας που διαδίδεται ότι θα κλείσει, μολονότι προσφέρει όχι μόνο εκπαιδευτικό έργο, αλλά παρέχει και απ’ ευθείας υπηρεσίες στην κοινωνία μας, στηριζόμενο μάλλον στην αίσθηση καθήκοντος και διάθεση προσφοράς των διδασκόντων παρά σε σοβαρή οικονομική στήριξη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

Εκφράζουμε ρητά και κατηγορηματικά την ΟΜΟΦΩΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ μας για την:

Ανεπιφύλακτη στήριξη των προτάσεων του Συμβούλιου Διοίκησης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας στο υπουργείο Παιδείας, δεδομένης της πεποίθησής μας ότι το ΑΤΕΙ Καλαμάτας είναι πόλος ανάπτυξης, κοινωνικής συνεισφοράς & μοχλός προώθησης της Αγροτικής παραγωγής & των τοπικών προϊόντων όχι μόνο του Δήμου Μεσσήνης & της Μεσσηνίας, αλλά ολοκλήρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Το παρόν να σταλεί στον Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στον κ. Περιφερειάρχη Πελ/σου, στην ΠΕΔ Πελ/σου και στα τοπικά ΜΜΕ.

 

 

  Ο Δήμαρχος                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                     

 

 

 

   Στάθης Αναστασόπουλος                       Ηλίας Πατσιώτης