Νέοι κανόνες και δεδομένα για τα περίπτερα στην Καλαμάτα


 

Πηγή εσόδων για το Δήμο η λειτουργία τους

 

Του Αντώνη Πετρόγιαννη

 

Τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τα περίπτερα στο Δήμο Καλαμάτας παρουσίασε χθες η αρμόδια για θέματα Πολεοδομίας, δημοτική σύμβουλος Παναγιώτα Ντίντα.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα περίπτερα πλέον είναι δημοτικά και, επομένως, ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν την πλήρη ευθύνη να αποφασίσουν για όλα τα επιμέρους θέματα που τα αφορούν (χωροθέτηση, αριθμός λειτουργίας, δυνατότητα παραχώρησης).

«Το θετικό στοιχείο της νέας κατάστασης για τους Δήμους είναι ότι πλέον τα περίπτερα θα δημοπρατούνται σε ποσοστό 70% και, επομένως, θα υπάρχουν δημοτικά έσοδα. Το υπόλοιπο 30% του αριθμού θα δίνεται σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, πολύτεκνους)», τόνισε.

Σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα, το ύψος του τέλους καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται οι θέσεις, το ετήσιο μίσθωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειόμενης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δε μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται. Από 1/1/2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Παν. Νίκα, η αρμόδια επιτροπή χωροθέτησε περίπτερα με βάση τα εξής κριτήρια: Να υπάρχει ελεύθερος χώρος στα πεζοδρόμια τουλάχιστον τριών μέτρων. Να δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτησή τους σε ενιαίους κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες. Να μην προκαλούν κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία. Να μην τοποθετούνται μπροστά από παραδοσιακά κτήρια και να μη δημιουργεί η λειτουργία τους γενικότερες αντιδράσεις.