Το ελεγκτικό συνέδριο εμπλέκει το Δήμο Καλαμάτας σε «κακοδιαχείριση»


 

Όσον αφορά πληρωμή εταιρείας για εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

 

Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης

 

Για μία ακόμη φορά οι ΟΤΑ αναδεικνύονται σε… πρωταθλητές της διαφθοράς και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2010 που δόθηκε στη δημοσιότητα.

 

Όπως αποδεικνύεται από την Έκθεση, παρά το γεγονός ότι το μνημόνιο είχε κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας και στις τσέπες των πολιτών, στους ΟΤΑ η διαφθορά και η κακοδιαχείριση καλά… κρατούσαν!

 

Μάλιστα, στην εν λόγω παρουσίαση «πρωταγωνιστεί» και ο Δήμος Καλαμάτας, ως παράδειγμα «κακοδιαχείρισης». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «με την 30/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 1103/2010 Χρηματικό Ένταλμα, ποσού ευρώ 10.400, του Δήμου Καλαμάτας, που αφορούσε στην πληρωμή εταιρείας για εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκαν στην ως άνω εταιρεία οι προαναφερθείσες λογιστικές εργασίες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στο Δήμο για το έτος 2008, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού».

 

Τζιπ, πούρα και «χρυσές» κηδείες

Τι περιλαμβάνει το μενού, σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού; Τζιπ 4Χ4, «χρυσή» κηδεία περίπου 37.000 ευρώ στη Γλυφάδα, πούρα πολυτελείας, γιορτές και φιέστες για προβολή, αναμνηστικά δώρα κ.τ.λ.

Από τα 1.984.957 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 122.094.389.193 ευρώ, που εκδόθηκαν το 2010, τα 591.909, συνολικής αξίας 3.666.608.343 ευρώ, είχαν εκδώσει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Επεστράφησαν άμεσα 8.991 εντάλματα, συνολικής αξίας 95.512.031 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση 2010 του Ελεγκτικού: «Εις βάρος των προϋπολογισμών του κράτους (τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων), των ΝΠΔΔ, των Ειδικών Λογαριασμών και των ΟΤΑ Α ́ και Β’ Βαθμού, οικονομικού έτους 2010, εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν συνολικά για θεώρηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.984.957 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 122.094.389.193 ευρώ…

Από τα εντάλματα αυτά, 19.041, συνολικού ποσού 346.281.200 ευρώ, επεστράφησαν αθεώρητα στις Υπηρεσίες που τα εξέδωσαν, γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νομίμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ.

Από τα ανωτέρω, 19.041 επιστραφέντα στις Υπηρεσίες χρηματικά εντάλματα, άλλα μεν, αφού επισυνάφθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά, επανυποβλήθηκαν στις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα επανυποβλήθηκαν με μειωμένο το αρχικό εντελλόμενο ποσό κατά τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση.

Ματαιώθηκαν άμεσα μη νόμιμες πληρωμές συνολικού ποσού 146.498.054 ευρώ, ενώ εκκρεμούσε στο τέλος του οικονομικού έτους 2010 η κρίση των αρμοδίων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη θεώρηση ή μη 956 χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, συνολικού ποσού 12.356.096 ευρώ.

Πολλές από τις μη νόμιμες αυτές δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά, συνήθως, χρονικά διαστήματα, μεταφερόμενες και στα επόμενα οικονομικά έτη και, συνεπώς, το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων».