Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας και Διαβατικού


Σε επ’ αόριστον αναστολή της μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας, με όλα τα μισθωμένα μεταφορικά μέσα, προχωρά από αύριο το Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Αιτία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η αδυναμία της εταιρείας να καλύψει πλέον τις λειτουργικές δαπάνες του έργου, κάτι που οφείλεται στις ανεξόφλητες οφειλές για το σχολικό έτος 2011-2012, όσο και στη μη σύννομη περικοπή τους.

Όπως σημειώνεται σχετικά: «Ύστερα από εξαντλητικές και επίμονες διαβουλεύσεις και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια, με σχετική του απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας αναστέλλει επ’ αόριστον, από Τετάρτη 6-3-2013, την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας, με όλα τα μισθωμένα μεταφορικά μέσα, λόγω αδυναμίας της εταιρείας να καλύψει πλέον τις λειτουργικές δαπάνες αυτού του έργου, αδυναμία η οποία οφείλεται τόσο στις ανεξόφλητες οφειλές εκ μέρους της Πολιτείας προς την εταιρεία για το σχολικό έτος 2011-2012, όσο και στη μη σύννομη περικοπή που γίνεται στις ως άνω οφειλές.

Η αναστολή αφορά μόνο στη μεταφορά μαθητών με μισθωμένα μεταφορικά μέσα. Η μεταφορά των μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία θα συνεχίσει να εκτελείται κανονικά, λόγω του ότι το έργο αυτό έχει εξοφληθεί για το σχολικό έτος 2011 – 2012».