Σήμερα έριξαν άσφαλτο, αύριο θα την ξηλώσουν! (Βίντεο)


Στο «Θ» μίλησαν οι πρόεδροι των δύο κατεξοχήν θιγόμενων από το σχέδιο «Αθηνά» τμημάτων του ΤΕΙ Καλαμάτας, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευγενία Μπιτσάνη (του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) και ο επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Πετρόπουλος (του Τμήματος Λογοθεραπείας).

Κοινή συνισταμένη των όσων είπαν η αναγκαιότητα παραμονής των δύο τμημάτων στο ΤΕΙ της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, καθώς έχουν προσφέρει αλλά και έχουν να προσφέρουν πολλά περισσότερα, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο σύνολο της χώρας.

 

-Κα Μπιτσάνη, πώς κρίνετε το σχέδιο «Αθηνά» για το τμήμα σας, Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας;

Στην περίπτωση του τμήματός μας επιβεβαιώνεται ό,τι έγινε και στα υπόλοιπα τμήματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας, δηλαδή η άκριτη ομαδοποίηση φαινομενικά συγγενικών ειδικοτήτων στη γενική ειδικότητα. Αυτή η στρατηγική της ομοιομορφίας χρησιμοποιήθηκε ως η εύκολη λύση και ως μοναδική μέθοδος μείωσης του αριθμού των τμημάτων, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν ούτε τα ακαδημαϊκά κριτήρια που αφορούν στα τμήματα των Ιδρυμάτων ούτε τα αναπτυξιακά κριτήρια και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών.

Έτσι, υπό αυτή τη λογική, το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας συγχωνεύεται με το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το δεύτερο τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ, μετατρέποντάς τα και τα δύο σε ένα τμήμα με το γενικό τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Όπως ο καθένας μπορεί να καταλάβει, η Διοίκηση Υγείας απέχει πάρα πολύ από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκτός αν θεωρεί η κυβέρνηση ότι η υγεία ως αγαθό πρέπει να προσφέρεται μέσα από κοινές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα άλλο θέμα τα νοσοκομεία και οι άλλες μονάδες Υγείας να λειτουργούν δανειζόμενες εργαλεία του ιδιωτικού μάνατζμεντ και εντελώς άλλο να εκλαμβάνονται ως κοινές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, δε, για το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, δεν ελήφθη υπ’ όψιν κανένα ακαδημαϊκό χαρακτηριστικό του, ούτε καν αυτά που το ίδιο το σχέδιο «Αθηνά» θέτει.

Αντίθετα, η κατάργηση του εξειδικευμένου Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας και η μετατροπή του σε κατεύθυνση, εντός ενός τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, αντίκειται στα ακαδημαϊκά δεδομένα, αφενός γιατί σε διεθνές επίπεδο το πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα επαγγελματιών υγείας “Healthcare Management” ή “Healthcare Administration” διαφέρει του αντίστοιχου για Διοίκηση Επιχειρήσεων από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών και, αφετέρου, γιατί τα προγράμματα αυτά διδάσκονται σε σχολές επιστημών Υγείας.

 

-Μπορείτε να μας αναφέρετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τμήματός σας;

Με την ανωτέρω πρόβλεψη του σχεδίου «Αθηνά» δε θεραπεύεται ο «κατακερματισμός του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης», όπως λέγεται. Απλά καταργείται η παροχή μιας ειδικότητας υγείας, δεδομένου ότι η παροχή της σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι εφικτή υπό τα πλαίσια που τίθενται από ένα πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης. Η εν λόγω ειδικότητα άρχισε να παρέχεται το 1927 στην Αμερική σε σχολές επιστημών Υγείας, ενώ στην Ελλάδα παρέχεται από το 1974 από το Τμήμα «Διοίκησης Νοσοκομείων», των τότε ΚΑΤΕΕ, το οποίο εντάχθηκε σε Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης των ΤΕΙ, που ιδρύθηκαν το 1983 ενσωματώνοντας τα ΚΑΤΕΕ, αλλά διατήρησε τον ειδικό χαρακτήρα του και την επιστημονική του διασύνδεση με τη σχολή επιστημών Υγείας, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (Π.Δ. 351, Α΄159/1989), όπως και την πρακτική άσκηση των τελειοφοίτων σε μονάδες υγείας & πρόνοιας, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Από το 1974, λοιπόν, παρέχεται από την ανώτερη αρχικά – αλλά και ανώτατη αργότερα- εκπαίδευση η ειδικότητα που απαιτούν για τα διοικητικά τους στελέχη οι φορείς του κλάδου της υγείας και πρόνοιας, που αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με συνεισφορά που ξεπερνά το 10% του ΑΕΠ και τώρα, παύει να παρέχεται.

Το Τμήμα ΔΜΥΠ του ΤΕΙ-Κ είχε 690 ενεργούς σπουδαστές και 170 εισακτέους το έτος 2012, ενώ αυτή τη στιγμή έχει 775 ενεργούς σπουδαστές , που σημαίνει ότι 775 (και παραπάνω) νέοι άνθρωποι ζουν στην πόλη της Καλαμάτας. Έρχεται δεύτερο, κατά σειρά, από όλα τα τμήματα του Ιδρύματος (το πρώτο, κατά σειρά, τμήμα, το Τμήμα Πληροφορικής του παραρτήματος στη Σπάρτη, έχει 849 ενεργούς και 138 εισακτέους σπουδαστές αντίστοιχα), που σημαίνει ότι είναι βιώσιμο και δυναμικό και δεν το αφορά καμία απολύτως από τις προβληματικές καταστάσεις που το σχέδιο «Αθηνά» επιδιώκει να θεραπεύσει.

 

-Τι σημαίνει για το ΤΕΙ Καλαμάτας ή Πελοποννήσου, όπως προβλέπεται να μετονομασθεί, και για τον τόπο γενικότερα το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας;

Το τμήμα μας είναι το αρχαιότερο του ΤΕΙ Καλαμάτας (ΤΕΙ Πελοποννήσου). Επιπλέον, μαζί με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής – το οποίο παραμένει και ενδυναμώνεται με την απορρόφηση άλλων τμημάτων – αποτέλεσαν τα δύο πρώτα τμήματα με τα οποία ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ίδρυμα. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του Ιδρύματος.

Το τμήμα με την ακαδημαϊκή και επιστημονική του πληρότητα, τη ζήτηση που έχει διαχρονικά από τους υποψηφίους, αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες του Ιδρύματος.

Η βιωσιμότητά του, δε, είναι δεδομένη, καθώς έχει πάντα τους περισσότερους σπουδαστές. Ακόμα και τα χρόνια που υπήρχε η βάση του 10 (από το 2006 έως και το 2010) δε μειώθηκε ο αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών, στηρίζοντας έτσι όλο το Ίδρυμα. Υπήρχαν χρονιές, μάλιστα, που γράφτηκαν σπουδαστές τόσοι όσοι στο υπόλοιπο ΤΕΙ.

Όσο για τη σύνδεσή του με τον τόπο και την τοπική κοινωνία, θα έλεγα ότι είναι αδιαμφισβήτητη. Ανέκαθεν είχε και έχει αμφίδρομη σχέση με όλες τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας της Πελοποννήσου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, έχει συνάψει πρωτόκολλα διαρκούς συνεργασίας, ενώ οι απόφοιτοί του στελεχώνουν όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές Υγείας της χώρας. Σπουδαστές και μέλη Ε.Π. προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Κοινωνικό Ιατρείο της Καλαμάτας, ενώ κατά ποσοστό 60% την πρακτική τους άσκηση τη διεξάγουν στους φορείς Υγείας και Πρόνοιας της Πελοποννήσου. Ο Κοινωνικός Φορέας του Δήμου Καλαμάτας στελεχώθηκε και στηρίχθηκε στα πρώτα έτη της λειτουργίας του από σπουδαστές μας και μέλη Ε.Π. του τμήματος. Επίσης, συμμετέχει σε συνέδρια ιατρικών συλλόγων, κοινωνικών φορέων και παρέχει επιστημονική τεχνογνωσία σε όποιον φορέα τη ζητά. Τέλος, απόφοιτοι του τμήματος και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμοι και συνεργάτες) υπηρετούν ως διευθυντικά στελέχη σε μονάδες Υγείας και Πρόνοιας της Πελοποννήσου και όχι μόνο.

Έχω πει και στο παρελθόν ότι είμαστε των έργων και της παραγωγής και όχι της προβολής και των δημοσίων σχέσεων. Πάντα είμαστε στη διάθεση όλων των φορέων να παρέχουμε όποια βοήθεια και στήριξη μας ζητήσουν, όπως και όλο το ΤΕΙ. Εξάλλου, αυτό το ΓΝΝ Καλαμάτας, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι με την Υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικά, το γνωρίζουν πολύ καλά.

 

-Άρα θεωρείτε αναγκαία την ύπαρξη του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας γενικά;

Η κατάργηση του Τμήματος ΔΜΥΠ αφήνει ένα τεράστιο κενό μεταξύ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, μάλιστα τα περισσότερα σε σχολές και τμήματα που δεν έχουν κανένα μάθημα σχετικό στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους. Επίσης, υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στα ΙΕΚ και με την αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος ετοιμάζονται να ανοίξουν ιδιωτικά κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για την επιστήμη της διοίκησης Υγείας. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου τυχαίο που πανελλαδικά, αν δείτε, κλείνουν τμήματα που έχουν ζήτηση στην αγορά της εκπαίδευσης, αφενός, και ελάχιστο κόστος δημιουργίας και συντήρησης, αφετέρου.

 

-Εφόσον υπάρχει ζήτηση για την επιστήμη της Διοίκησης της Υγείας, μήπως πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει και αντίστοιχη επαγγελματική απορροφητικότητα των πτυχιούχων τέτοιων τμημάτων;

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τμήματα ΔΜΥΠ, στην Αθήνα και την Καλαμάτα μόνο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε υπερπληθώρα αποφοίτων. Επίσης, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να μην παράγει τα στελέχη για έναν κλάδο της οικονομίας ο οποίος αποτελεί από μόνος του το 10% του ελληνικού ΑΕΠ.

Πάντα θα υπάρχει ζήτηση για στελέχη εξειδικευμένα στον τομέα διοίκησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών δομών, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά τώρα που ανοίγει ο ιδιωτικός τομέας υπηρεσιών πρόνοιας.

Τέλος, σχετικές έρευνες που έχουν εκπονηθεί από το τμήμα έχουν καταδείξει ότι η απορροφητικότητα των αποφοίτων του σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών είναι της τάξης του 60-70%, ενώ οι περισσότεροι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για το τμήμα στο σύγχρονο περιβάλλον κρίσης και δραματικής συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα που βιώνουμε. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην εσωτερική μας αξιολόγηση και στην απάντηση που στείλαμε στο υπουργείο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, και στη διάθεση όλων.

 

-Με αυτά τα δεδομένα και μπροστά στην τελική ευθεία του σχεδίου «Αθηνα» πριν οριστικοποιηθεί με Προεδρικό Διάταγμα, τι προτείνετε;

Εμείς, ως τμήμα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης εισηγηθήκαμε μέσω της συνέλευσης του ΤΕΙ στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο παίρνει τις τελικές αποφάσεις/ προτάσεις για το «Αθηνά» συνολικά για όλο το Ίδρυμα, με ομόφωνη απόφαση της γενικής μας συνέλευσης η οποία εξέδωσε και το σχετικό ψήφισμα, όπως γνωρίζετε:

i.        Τη συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ως ανεξάρτητο αυτοδύναμο τμήμα, εντασσόμενο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ), σε συνδυασμό με

ii. Τη μη κατάργηση της ΣΕΥΠ, αφού θα διαθέτει πλέον δύο δυναμικά τμήματα.

 

-Πώς καταλήξατε στην πρόταση αυτή και ωφελεί τη διεκδίκηση της παραμονής του Τμήματος Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα;

1. Το γνωστικό αντικείμενο τμήματος ΔΜΥΠ έχει μικρή μόνον σχέση με το τμήμα ΤΑ με το οποίο συγχωνεύεται. Συγκεκριμένα, το τμήμα ΔΜΥΠ έχει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μάλιστα τροποποιήθηκε την τελευταία διετία, ουδεμία σχέση έχει με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαφέρει δε από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών.

2. Οι απόφοιτοι του τμήματος ΔΜΥΠ έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία είναι συνυφασμένα με το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, όπως σας ανέλυσα ήδη. Με μία τέτοια συγχώνευση και τη δημιουργία ενός Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παύουν να ισχύουν τα κεκτημένα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Χάνεται δε το υπάρχον γνωστικό αντικείμενο και το νέο, που ουδεμία σχέση έχει με την τωρινή ακαδημαϊκή ταυτότητα του τμήματος, και η νέα κατάσταση οδηγούν σε αβεβαιότητα χιλιάδες σπουδαστές και αποφοίτους του τμήματος ΔΜΥΠ.

3. Το Τμήμα ΔΜΥΠ είναι διεπιστημονικής κατεύθυνσης και μοιράζεται κύρια ανάμεσα σε δύο κύριες κατευθύνσεις, αυτής της Διοίκησης και αυτής των Επαγγελμάτων Υγείας. Μπορεί, επομένως, να ανήκει είτε σε μια Σχολή Διοίκησης, αλλά εξίσου ή ίσως και περισσότερο σε μια Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας. Όπως θα είδατε δε στο ψήφισμά μας, τα γνωστικά αντικείμενα όλων των καθηγητών μελών ΕΠ του τμήματος ελάχιστη σχέση έχουν με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

4. Το Τμήμα ΔΜΥΠ είναι συμβατό με το τεχνολογικό και επιστημονικό πεδίο των Επαγγελμάτων Υγείας, και έχει πολλά σημεία τομής με τις σχολές αυτές και, βέβαια, έχει ελάχιστα κοινά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα λοιπά που συναπαρτίζουν τη Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τέλος, δε, ισχυροποιεί τα επιχειρήματα για παραμονή του Τμήματος Λογοθεραπείας στο ΤΕΙ-Κ, εφόσον πλέον η ΣΕΥΠ θα αποτελείται από δύο τμήματα και όχι ένα, όπως τώρα, ενδυναμώνοντας τη θέση των δύο αυτών τμημάτων και την προσφορά τους στην έρευνα και την αγορά εργασίας, αλλά και την τοπική κοινωνία.

 

-Το Συμβούλιο του Ιδρύματος υιοθέτησε την πρότασή σας;

Αρχικά την υιοθέτησε η συνέλευση του Ιδρύματος και την πρότασή της αυτή μετέφερε στη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου του Συμβουλίου του Ιδρύματος ο πρόεδρος /πρύτανης του ΤΕΙ, κ. Βελισσαρίου. Στη συνέχεια το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε ομόφωνα:

Να προτείνει την ένταξη του Τμήματος ΔΜΥΠ στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (ΣΕΥΠ), ως ανεξάρτητου αυτοδύναμου τμήματος με το νέο τίτλο «Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας», σε συνδυασμό με τη μη κατάργηση της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Κ και την παραμονή του Τμήματος Λογοθεραπείας, αφού η Σχολή θα διαθέτει πλέον δύο δυναμικά τμήματα.

Και αυτή τη θέση –απόφαση θα στηρίξει ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Καζάκος στην επίσημη τελική διαβούλευση με τον υπουργό.

 

-Εσείς κ. Πετρόπουλε, ως προϊστάμενος του Τμήματος Λογοθεραπείας συμφωνείτε με την κίνηση αυτή του Τμήματος ΔΜΥΠ και την απόφαση των οργάνων του ΤΕΙ;

Φυσικά και συμφωνώ και την επικροτώ ανεπιφύλακτα. Εξάλλου, η Διοίκηση Μονάδων Υγείας διεθνώς είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο με αναφορές σε οικονομικά, διοικητικά και ιατρικά θέματα, που αφορούν στον τομέα υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας δε θεωρούνται και δεν είναι πλέον απλά η ιατρική φροντίδα, αλλά ένα σύνολο από διαδραστικούς οργανισμούς, οι οποίοι απαιτούν συντονισμό και διοίκηση. Εξ όσων γνωρίζω ως πρόεδρος του Τμήματος Λογοθεραπείας, που ανήκει στα επαγγέλματα Υγείας, η σύγχρονη παγκόσμια τάση κατατάσσει τον κλάδο αυτόν της διοίκησης ως «Επάγγελμα Υγείας», μαζί με τα ιατρικά, νοσηλευτικά και παραϊατρικά επαγγέλματα και δεν τον συγχέει με άλλους managerial κλάδους.

Επίσης, έχουμε ήδη μαθήματα κοινά στον κορμό των σπουδών μας και καθηγητές του Τμήματος Υγείας ήδη διδάσκουν στο Τμήμα Λογοθεραπείας και με την ένταξη του τμήματος ΔΜΥΠ ως «διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας», σίγουρα θα αναπτυχθούν συνέργειες σε πολλά επίπεδα, αυξάνοντας κατά γεωμετρική πρόοδο τη δυναμική των δυο τμημάτων και της σχολής γενικότερα επ’ ωφελεία συνολικά του ΤΕΙ και της τοπικής κοινωνίας.

 

-Έχετε χαρακτηρίσει τo τμήμα σας ως υπόδειγμα. Πού το στηρίζετε αυτό;

Ο χαρακτηρισμός του τμήματος ως τμήμα- υπόδειγμα δε γίνεται από εμένα, γίνεται από όλους όσοι εμπλέκονται με αυτό και έχουν εμπειρία με άλλα τμήματα. Αυτοί είναι το διδακτικό προσωπικό, είναι οι κατά καιρούς προσκεκλημένοι εισηγητές, οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, οι γονείς, οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Από όλους αυτούς παίρνουμε εύσημα για την οργάνωση και το επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών μας. Είναι γεγονός ότι το τμήμα έχει οργανωθεί και εξοπλιστεί άψογα.

Ειδικότερα:

1. Πρόκειται για τμήμα που συνήθως ανήκει στις πρώτες επιλογές των σπουδαστών του, όταν αυτοί υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλη ζήτηση και, ως εκ τούτου, υψηλή βάση πρόσβασης.

2. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών συμμετέχει καθημερινά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών. Συγκεκριμένα, διαθέτει και λειτουργεί τον παρακάτω εξοπλισμό: ακοολογικό θάλαμο, διαγνωστικό ακοομετρητή, τυμπανομετρητή,

και ρινομανόμετρο.

Το τμήμα έχει προμηθευτεί και έχει εγκαταστήσει εξειδικευμένο λογισμικό για το Εργαστήριο Νέες Τεχνολογίες στη Λογοθεραπεία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το Σύστημα Ανάλυσης Ήχου και το Σύστημα Ανάλυσης Φωνητικών Παραμέτρων.

Επίσης, έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιούνται δέκα (10) διαφορετικά εκπαιδευτικά τεστ αξιολόγησης και διάγνωσης. Ακόμη, χρησιμοποιούνται αρκετά προπλάσματα για τα μαθήματα της Ανατομίας, Παιδιατρικής και Νευρολογίας.

 

-Τι σημαίνει για το ΤΕΙ Καλαμάτας το Τμήμα Λογοθεραπείας;

Το ΤΕΙ Καλαμάτας, όπως και όλα τα ΤΕΙ, εδώ και χρόνια δέχονται επίθεση με σκοπό την απαξίωσή τους στα μάτια των πολιτών. Η ίδρυση του Τμήματος Λογοθεραπείας ανέτρεψε και περιόρισε αυτά τα επιχειρήματα. Δηλαδή, η εισαγωγή σπουδαστών με βαθμό πρόσβασης πάνω του 15, η συνειδητή επιλογή του τμήματος από το σύνολο των σπουδαστών, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία της πλειοψηφίας των σπουδαστών, η αποφοίτηση το φθινόπωρο του 90% των πρώτων εισαχθέντων. Όλα αυτά είναι στοιχεία που αναβαθμίζουν το επίπεδο του ΤΕΙ. Επίσης, η διασύνδεση του τμήματος με την τοπική κοινωνία μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής στο χώρο του ΤΕΙ, είναι ένα σημαντικό στοιχείο της καταξίωσής του και της αναγνώρισής του από την τοπική κοινωνία.

Για τα τρία χρόνια λειτουργίας του, έχουν γίνει αρκετές διαλέξεις με πρωτοβουλία των διδασκόντων σε εξειδικευμένα θέματα, με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων από την πόλη της Καλαμάτας και εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η κινητικότητα σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS έχει πολύ θετικά αποτελέσματα (προβολή του Ιδρύματος, μόνιμες συνεργασίες κ.λπ.) λόγω του υψηλού βαθμού γλωσσομάθειας των σπουδαστών του τμήματος. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, περίπου 80 σπουδαστές του τμήματος επισκέπτονταν, σε εβδομαδιαία βάση, τους συνεργαζόμενους φορείς με τη συνοδεία καθηγητών τους.

Στις συνεργαζόμενες με το τμήμα δομές γίνεται διάγνωση και θεραπεία σε προβλήματα ομιλίας και λόγου σε παιδιά και ενήλικες. Το προηγούμενο εξάμηνο περίπου 100 άτομα (σε σχολεία, νοσοκομείο κ.λπ.) αξιολογούνταν και θεραπεύονταν από σπουδαστές του τμήματος με τη συνοδεία καθηγητών τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι μοναδικές παρεμβάσεις που γίνονται σε άτομα που χρήζουν βοήθεια, είναι από τους σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας.

Έχει ιδρύσει και λειτουργεί κλινική ομιλίας και λόγου. Στο τμήμα λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012 σύγχρονος χώρος διάγνωσης και θεραπείας σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα στην ομιλία και στο λόγο. Στην κλινική εκπαιδεύονται με την παρουσία εργαστηριακών συνεργατών του τμήματος και την εποπτεία της υπεύθυνης της κλινικής οι σπουδαστές/στριες του 5ου, 6ου και 7ου εξαμήνου στα μαθήματα Κλινική 1, 2 και 3.

Η κλινική αποτελείται από επτά (7) χώρους, οι οποίοι διαθέτουν εξωτερική οπτική επαφή με διπλό καθρέπτη και εγκατεστημένη μικροφωνική εγκατάσταση, ώστε να ακούγεται η συνεδρία από την έξω πλευρά μέσω διακόπτη.

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-2013 είχαν σε εβδομαδιαία βάση 45 παιδιά και 3 ενήλικες συνεδρίες με σκοπό την αποκατάσταση προβλημάτων ομιλίας και λόγου.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κλινική είναι δωρεάν (το αντίστοιχο Τμήμα στο ΤΕΙ Ηπείρου δε διαθέτει κλινική για τα αντίστοιχα μαθήματα).

 

-Πώς κρίνετε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας για μεταφορά του Τμήματος Λογοθεραπείας στην Πάτρα;

Μέχρι πρόσφατα την έκρινα ως άδικη και αποτέλεσμα ελλειμματικής ενημέρωσης. Πλέον την κρίνω ως επικίνδυνη και προερχόμενη από ιδιοτελή συμφέροντα. Δεν μπορεί, από τη μια πλευρά, το υπουργείο να δημιουργεί νέα ΤΕΙ, να μην αποφασίζει τη μεταφορά του Παραρτήματος της Σπάρτης στην Καλαμάτα και την ίδια στιγμή να αποφασίζει τη μεταφορά του Λογοθεραπείας στην Πάτρα. Επίσης, πλέον γνωρίζει ότι η Πάτρα αδυνατεί και δεν επιθυμεί να εκπαιδεύσει επιπλέον σπουδαστές. Στα εργαστηριακά μαθήματα που εμείς έχουμε 30 σπουδαστές, στην Πάτρα έχουν 80. Στις Κλινικές Ασκήσεις που εμείς έχουμε ομάδες των 5 σπουδαστών, στην Πάτρα έχουν των 12. Αν προστεθούν και οι σπουδαστές της Καλαμάτας, φαντάζεστε τη μείωση του επιπέδου σπουδών.

 

-Μιλήσατε για ιδιωτικά και ιδιοτελή συμφέροντα. Πώς το εννοείτε αυτό;

Την εμμονή του υπουργείου για άμεσο κλείσιμο του Τμήματος Λογοθεραπείας, δηλαδή ούτε καν την ύπαρξή του προσωρινά (όπως προτείνει για άλλα τμήματα μέχρι το 2018), κάπως πρέπει να την εξηγήσουμε. Η κατάργηση του τμήματος από το Σεπτέμβρη θα δημιουργήσει τα εξής διλήμματα στους σπουδαστές. Αυτά είναι, είτε να μεταφερθούν στην Πάτρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε να διακόψουν τις σπουδές τους. Η ιδιωτική πρωτοβουλία σε επίπεδο μεταλυκειακής εκπαίδευσης δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις δύο ειδικότητες, που σημαίνει ότι γνωρίζουν πολύ καλά πόση ζήτηση έχουν οι ειδικότητες αυτές. Γιατί, όμως, να αποκλείονται αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν δίδακτρα σε ιδιωτικά κολέγια; Γι’ αυτό δεν έχουμε δημόσιο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας; Είναι λάθος, λοιπόν, να κλείνουν τμήματα με ζήτηση.

Τώρα, εάν υπάρχουν περιπτώσεις αθέμιτης διαπλοκής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με το δημόσιο τομέα, είναι δουλειά δική σας, των δημοσιογράφων, να τις ερευνήσετε, να τις αναδείξετε και να τις καταγγείλετε.

Επίσης, συμπεριλάβετε στη σκέψη σας και τα ολοκαίνουργια κτήρια – κόσμημα στα οποία στεγάζεται η σχολή ΣΕΥΠ και το τμήμα μας, και τα οποία κόστισαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Τι θα απογίνουν με την προτεινόμενη συρρίκνωση συνολικά του ΤΕΙ Καλαμάτας και την αβέβαιη πλέον περαιτέρω βιωσιμότητά του; Συνδυάστε δε και το γεγονός ότι στο μεσοπρόθεσμο έχει περάσει η διάταξη για ενοικίαση ή δωρεά ή η μέσω δικαιόχρησης εκμετάλλευση των κενών δημοσίων κτηρίων σε ιδιώτες.

 

-Εσείς, κα Μπιτσάνη, συμφωνείτε;

Βεβαίως και συμφωνώ με το συνάδελφο κ. Πετρόπουλο, άλλωστε είναι από τα πρώτα που σας είπα και αυτό συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε αυτό το τοπίο ενδεχομένως ή προφανώς θα εμφανιστεί «ο από μηχανής θεός» της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και θα δημιουργήσει Τμήμα Λογοθεραπείας και Τμήμα Διοίκησης ή Διαχείρισης Υγείας (health management) στην Καλαμάτα.

Φυσικά, δε στηλιτεύουμε την υγιή ιδιωτική πρωτοβουλία, αντιθέτως είναι για μας η πυξίδα της πραγματικής ζήτησης, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα από τα πλέον ενισχυτικά επιχειρήματα των θέσεών μας για την αναγκαιότητα της ύπαρξης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας με τα δύο αυτά τμήματα στην Καλαμάτα.

Κλείνοντας, θέλουμε και οι δύο πρόεδροι των Τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας- Πρόνοιας και Λογοθεραπείας να τονίσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης των δύο τμημάτων αυτών στην Καλαμάτα, διότι και έχουν προσφέρει αλλά και έχουν να προσφέρουν πολλά περισσότερα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο σύνολο της χώρας. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως τμήματα- υπόδειγμα, για ελληνικά περιφερειακά ιδρύματα, ειδικά το Τμήμα Λογοθεραπείας με το σύντομο χρόνο παρουσίας του, διότι:

-Έχουν αποδοχή και είναι ελκυστικά για τους σπουδαστές.

-Έχουν σύνδεση με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

– Επιτελούν σε υψηλό επίπεδο επιστημονικό (εκπαίδευση με σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών και σύγχρονο εξοπλισμό) και κοινωνικό έργο (δωρεάν συνεδρίες σε άτομα με προβλήματα ομιλίας και λόγου, εθελοντική στελέχωση φορέων και προσφορά τεχνογνωσίας).

-Έχουν επαγγελματική απορροφητικότητα των αποφοίτων τους.

Ελπίζουμε, δε, ότι το υπουργείο θα λάβει σοβαρά υπόψη του τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμά μας, και θα αναθεωρήσει τη σχετική πρόταση στο σχέδιο «Αθηνά».