Φαρών: Καλό το έργο, κακή η περίοδος έναρξης

Φαρών: Καλό το έργο, κακή η περίοδος έναρξης

Με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και των Μαθηματικών κατεύθυνσης συνεχίζονται  σήμερα  Δευτέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΘΕΜΑΤΑ
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
 Σχολιασμός των θεμάτων.
Δείτε πως σχολιάζουν τα σημερινά θέματα στο alfavita
 
Αρχαία Κατεύθυνσης

Σχετικά με το διδαγμένο κείμενο, τα ζητούμενα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια Είναι μεγάλος ο όγκος του πρωτοτύπου καθώς αποτελεί τρεις διδακτικές ενότητες στο σχολικό εγχειρίδιο. Επίσης, σχετικά με το Β.3, έχει τεθεί συνδυαστική ερώτηση με το μεταφρασμένο κείμενο. Η ερώτηση εισαγωγής και η λεξιλογική είναι πολύ απλές. Το διδαγμένο κείμενο που ζητείται για μετάφραση είναι πολύ μεγάλο.
Ο θεματικός πυρήνας του αδίδακτου είναι ο ακρωτηριασμός των Ερμών και οι κατηγορίες σε βάρος του Αλκιβιάδη. Σε κάποια σημεία χρειάζεται ελεύθερη απόδοση του νοήματος. Τα γραμματικά ζητούμενα είναι βατά. Η συντακτική αναγνώριση των όρων δεν έχει παγίδες ,αλλά χρειάζεται προσοχή στην αναγνώριση του υποθετικού λόγου.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Η θεωρία είναι αναμενόμενη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το πλήθος των ερωτημάτων περιορισμένο συγκριτικά με την περσινή χρονιά που όμως χρειάζεται καλή κατανόηση της θεωρίας. Στο θέμα Β τα ερωτήματα 2 και 3 είναι αυξημένης δυσκολίας.