Αρκετές απορριπτικές αποφάσεις σε υπερχρεωμένα για τυπικούς λόγους

Αρκετές απορριπτικές αποφάσεις σε υπερχρεωμένα για τυπικούς λόγους

Αρκετές αιτήσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών απορρίφθηκαν κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, οι λόγοι είναι τυπικοί και όχι ουσιαστικοί, ενώ με αφορμή την απουσία, για παράδειγμα, μιας ημερομηνίας από τη σχετική αίτηση ή συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, το δικαστήριο δεν προχωρά καν στην εξέταση της ουσίας της.
Ανάμεσα σε αυτές εκδόθηκε και μια θετική, με τη ρύθμιση των οφειλών ενός 71χρονου, διαγράφοντας πρωτόδικα περίπου το 70% των χρεών του προς τράπεζες.
 
Απορριπτικές
Συνολικά απορρίφθηκαν 8 αιτήσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όλες για τυπικούς λόγους. Για παράδειγμα, σε μία αναφέρεται ότι απορρίπτεται καθώς η υπεύθυνη δήλωση δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το περιεχόμενό της και ειδικότερα όσον αφορά στην αναγραφή της ημερομηνίας που κατατέθηκε η αίτηση για ένταξη στα υπερχρεωμένα.
Σε άλλη περίπτωση το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, διότι έλειπαν έγγραφα από το φάκελο.
Σε μια τρίτη, η αίτηση απορρίφθηκε, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο οφειλέτης επέλεξε καταχρηστικά να πληρώνει τις οφειλές του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και το δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου. Έτσι, όπως τονίζεται στην απόφαση, εξυπηρετούσε προνομιακά ορισμένες μόνο οφειλές και δήλωνε αδυναμία πληρωμής μόνο για το καταναλωτικό δάνειο.
Τέλος, απορρίφθηκε κοινή αίτηση πατέρα και γιου που ζητούσαν ρύθμιση των χρεών τους με μερική απαλλαγή από αυτά. Η αίτηση απορρίφθηκε, καθώς, σύμφωνα με το σχετικό νόμο για τα υπερχρεωμένα, ο καθένας πρέπει να κρίνεται από το νόμο ατομικά και όχι συλλογικά, καθώς «έκαστος κρίνεται βάσει απολύτως προσωποπαγών στοιχείων και ατομικών δυνατοτήτων».
 
Απαλλαγή
Όσο για τη θετική απόφαση που εκδόθηκε, αφορά 71χρονο συνταξιούχο με σύνταξη 734 ευρώ το μήνα. Η σύζυγός του είναι άνεργη και μοναδικό της έσοδο είναι ένα ενοίκιο 200 ευρώ το μήνα. Διαμένουν σε σπίτι συγγενικού προσώπου, ενώ το κόστος διαβίωσής τους ανέρχεται σε 700 ευρώ μηνιαίως.
Ο 71χρονος διαθέτει δύο αγροτεμάχια και ένα αυτοκίνητο, η εκποίηση των οποίων δεν κρίνεται σκόπιμη από το δικαστήριο, διότι δε θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον.
Συνολικά οι οφειλές του ανέρχονται σε 22.295,55 ευρώ από τρία καταναλωτικά δάνεια και μία πιστωτική κάρτα.
Το δικαστήριο αποφάσισε τη ρύθμιση των χρεών του για μια 4ετία, οπότε θα καταβάλλει μηνιαίως 150 ευρώ και για τις τέσσερις οφειλές. Με το τέλος της 4ετίας θα έχει καταβάλει συνολικά 7.200 ευρώ.
Το δικαστήριο διευκρινίζει ότι μετά την παρέλευση της 4ετίας και εφόσον έχει τηρήσει τη ρύθμιση αυτή, τότε θα απαλλαγεί από την υπόλοιπη οφειλή προς τις τράπεζες.

Της Βίκυς Βετουλάκη