Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους δρόμους της Καλαμάτας

Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους δρόμους της Καλαμάτας

Υπεγράφη, από το δήμαρχο Παν. Νίκα και τον εργολήπτη, το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας».
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 463.000 ευρώ με το ΦΠΑ και ο ανάδοχος Ευστάθιος Τζικάκης προσέφερε έκπτωση 13%. Πηγή χρηματοδότησης είναι δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι εργασίες θα αρχίσουν εντός των προσεχών ημερών και μέσω αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστούν: ανακατασκευή ταπήτων σε πολλές οδούς, ιδίως του κέντρου, με καθαίρεση του παλαιού τάπητα με φρέζα, διάστρωση με συγκολλητική και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, κατασκευές ταπήτων σε διάφορους ήδη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, καθώς και ασφαλτόστρωση δρόμων που έως τώρα ήταν χωματόδρομοι.
Υπενθυμίζεται ότι στην Καλαμάτα θα εκτελεστεί από το Δήμο άλλο ένα έργο ασφαλτοστρώσεων την προσεχή περίοδο, με εκτενείς παρεμβάσεις στις εισόδους της πόλης. Ασφαλτοστρώσεις έγιναν και σε πολλά τοπικά διαμερίσματα, από άλλη εργολαβία, της οποίας οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.